Nové normy 11/2020

/autor: /

Dne 6. listopadu 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. prosince 2020.

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13381-1 (73 0858)
kat.č. 511167
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 1: Vodorovné ochranné membrány; EN 13381-1:2020; Platí od 2020-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13381-1 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány; Vydání: Září 2018

ČSN EN ISO 1182 ed. 2
(73 0882)
kat.č. 511208
Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti; EN ISO 1182:2020;
ISO 1182:2020; Platí od 2020-12-01
S účinností od 2021-12-31 se zrušuje ČSN EN ISO 1182 (73 0882) Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN 1794-2 (73 7061)
kat.č. 510745
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 2:
Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí+); EN 1794-2:2020;
Platí od 2020-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 2:
Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí; Vydání: Srpen 2011

ČSN EN 17293 (73 8116)
kat.č. 510738
Dočasné stavební konstrukce – Provedení – Požadavky na výrobu; EN 17293:2020;
Platí od 2020-12-01