Osobnost stavebnictví – Sébastien Le Prestre de Vauban

/autor: /

Vauban aneb vše se vyvíjí. 

Vše se vyvíjí a bude se vyvíjet, a to i stavebnictví.

Vše navazuje na předcházející zkušenosti a znalosti, a to i ve stavebnictví.

obr.1-web.jpg

obr. 1 –  Sébastien Le Prestre de Vauban


Měla by zde být historická paměť, která by evidovala pozitivní a negativní skutečnosti ze stavebnictví, včetně prověřených slepých uliček. 


Významnou oblastí, na kterou navazujeme ve vývoji techniky, je vojenství, a to zejména v oblasti technické, a to jak strojní, tak i stavební. 


Vojenství, pakliže správně funguje, tak mnohdy disponuje informacemi a technickými prostředky, které mnohdy překonávají civilní sektor. To jsou oblasti aplikace GPS, dronů a mnohého dalšího. Na základě zkušeností vojenského použití/nasazení se pak odvozují civilní aplikace prostředků, které se používají v armádách standardně a v civilním životě jsou novinkou. 

Jedním z příkladů, kdy bylo postrčeno stavebnictví výrazně dopředu, je osobnost Sébastiena Le Prestre de Vauban (15. 5. 1633–30. 3. 1707), který celé půlstoletí zasvětil stavbě pevností, zejména v době panování krále Slunce Ludvíka XIV,. který jej za zásluhy jmenoval francouzským maršálem. 

Během svého života postavil třicet tři nových pevností a tři sta jich zmodernizoval. Všechny svojí konstrukcí, včetně té stavební, překonaly svoji dobu a spolehlivě ochránily hranice Francie. Z té doby je tradice pevnostního stavitelství, která končí prakticky Maginotovou linií. No, ale ta již tak historicky úspěšná nebyla. 

Kromě vojenských objektů, se podílel na výstavbě i civilních staveb jako jsou kanály, mosty, zavlažovací akvadukty atd. 

Na jeho stavitelský odkaz potom navazovala celá řada dalších významných stavitelů po celé Evropě, ale i ve světě. 

Stavěl jak rozsáhlá opevnění, tak i drobné pevnostní stavby, které plnily některé specializované účely pozorovacího charakteru, dělostřelecká postavení atd. 

Kromě prostorového řešení pomocí bastionů a množství dalších pevnostních prvků, využíval i velmi vyspělé stavební a technická řešení, která se projevovala kromě vojenské odolnosti i životností jednotlivých prvků a konstrukcí. 


Pár příkladů rozmanitosti jeho stavitelství:

obr2-web.jpg


obr. č.  2 – Citadelle d´Oléronobr3-web.jpg


obr. č.  3 – La Flotte na ostrově Il d´Réobr4-web.jpg
obr. č.  4 – Fort Lupin (Saint-Nazaire-sur-Chatente)


obr5-web.jpg

obr. č.  5 – Fort Chapus (Bourcefranc-le-Chapus)


Všechny objekty, které jsou zde vyfotografovány, jsou na atlantickém pobřeží Francie, kde měly chránit a chránily před případnou invazí z Anglie. Což hleděno dnešními znalostmi je lehce bizardní, nicméně v té době to fungovalo jinak. No časy se mění…


Fotografie: autor