Otvorové výplně v obytných domech a jejich trendy

/autor: /

Letošní rok je ve znamení výrazných změn v přístupu státních podpor a pobídek pro uživatele, majitele, správce a další vlastníky ve smyslu oprav, respektive úprav svého bytového fondu. A zároveň ve znamení typického, českého chaosu a zmatku při jejich vyhlašování, respektive nastavení pravidel. Nakonec se dá říci, že po úporném úsilí jsou nastaveny podmínky celé řady státních podpůrných programů tak příznivě, jak dosud za novodobé historie naší země ještě nebyly. Můžeme tedy říci konec dobrý, všechno dobré.


 


Celý článek Ing. Ivo Zemana si můžete přečíst zde.


Zdroj: sborník konference Izolace 2010