Pěnové sklo FOAMGLAS® – tepelná izolace, která může zvýšit hydroizolační spolehlivost střechy

/autor: /, , , ,

Další příspěvek, který zazněl v únoru na konferenci Izolace 2021, pojednává o pěnovém sklu společnosti FOAMGLAS®. Jeho autorem je Ing. Jan Vychytil.

Anotace: Pěnové sklo FOAMGLAS® je tepelná izolace s řadou výjimečných doplňkových vlastností jako jsou nenasákavost, parotěsnost, nehořlavost a extrémně vysoká pevnost. Při aplikaci v tzv. kompaktní střešní skladbě spolupůsobí FOAMGLAS® s hydroizolací z asfaltových pásů a zvyšuje tak její hydroizolační spolehlivost. Jedná se také o tepelnou izolaci prověřenou časem, neboť i po řadě desetiletí fungování ve střechách zůstávají její izolační vlastnosti zcela beze změny.
Zcela nestlačitelná tepelná izolace také umožňuje neobvyklá řešení detailů.

 

Příspěvek_konference_Izolace_2021_Vychytil