Po roce v novém…

/autor: /

V květnu 2005 jsme pro všechny příznivce stavebních izolací spustili novou verzi portálu www.izolace.cz, která byla připravena především proto, aby se zde každý návštěvník cítil komfortně, našel co nejvíce odborných informací, kontaktů, apod.


Nový kabát našeho portálu neznamenal jen změnu vzhledovou, ale celý web funguje na moderním komunikačním systému, umožnujícím redakci pružně reagovat na aktuální dění v oblasti stavebních izolací a přinášet co nejzajímavější a užitečné informace, efektivně spravovat databáze firem, výrobků, zajímavých akcí a konferencí, ale i spolupracovat při tvorbě odborných konferencí a jejich propagaci široké veřejnosti.


O tom, že portál www.izolace.cz se ve svém oboru může řadit mezi elitu i co do návštěvnosti v oboru odborných stavebních serverů, svědčí statistika unikátních přístupů za minulý rok. Přístupy jsou počítány za dodržení všech mezinárodních internetových standardů, a to jak pomocí veřejného počítadla toplist.cz, tak současně vnitřním kontrolním počítadlem.


Především díky vám, čtenářům těchto stránek, vzrostla návštěvnost portálu www.izolace.cz během 12 měsíců o více než 6000 unikátních přístupů v měsíci. Za minulý rok jsme zaznamenali celkem 56 754 unikátních přístupů. Společně s portálem www.mosty.cz bylo za stejné období zobrazeno 575 189 stránek. Kromě toho, v rámci odborného poradenství, jsme zodpověděli za rok jeho provozu přes 1200 dotazů.


Celá redakce našeho webu tímto děkuje svým spolupracovníkům, čtenářům i obchodním partnerům za jejich přízeň a věříme, že se k nám rádi budete vracet i v budoucnu.