Přehled skladeb pro ploché střechy s povlakovými izolace v požárně nebezpečném prostoru

/autor: /

ploché střechy s povlakovými izolacemi v požárně nebezpečném prostoru

 

Výsledky zkoušek a přehled jednotlivých skladeb

Závěry k níže uvedeným výsledkům zkoušek A – zkoušek plochých střech s povlakovou izolací do požárně nebezpečných prostor:

 • Zkoušky platí jen pro konkrétně zkoušenou skladbu střešního pláště. Rozšíření aplikace nebo změnu ve skladbě musí posoudit odborný pracovník – specialista v oboru požární ochrany.
 • V žádné variantě střešního pláště s tepelnou izolací s kladným výsledkem zkoušky A nebyla použita tepelná izolace z expandovaného polystyrenu nebo z polyuretanu, vždy jen izolace z minerální plsti (tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu však má celá řada skladeb střešních plášťů se zkouškou B – tedy pro střešní pláště mimo požárně nebezpečné prostory).
 • Pokud střešní plášť dle zkoušky B nešíří požár, lze jej v některých případech použít i v požárně nebezpečném prostoru, je-li přes vrchní krytinu uložena souvislá vrstva z nehořlavých materiálů (stupeň hořlavosti A) v tloušťce minimálně 30 mm – například posyp z drceného kameniva, kačírek, betonové nebo keramické dlaždice na sraz, zemina u zelených střech. Konkrétní případ musí i zde posoudit odborný pracovník – specialista v oboru požární ochrany.
 • Namísto tepelné izolace z minerální plsti (stupeň hořlavosti B – nesnadno hořlavé) by bylo pravděpodobně možné použít i tepelnou izolaci z pěnového skla, které je nehořlavé (stupeň hořlavosti A) a které je pokládáno do horkého asfaltu. Jeho styčné spáry jsou také vyplněny asfaltem. I tuto materiálovou záměnu (s vytvořením tzv. kompaktní skladby střešního pláště dle technologických požadavků pro pokládku pěnového skla) musí posoudit pro konkrétní případ odborný pracovník – specialista v oboru požární ochrany.
 • U střech v požárně nebezpečném prostoru s nosnou konstrukcí z dřevěného bednění nelze jednoduše nahradit asfaltové pásy plechovou krytinou – která, tím, že dobře vede teplo, může způsobit při tepelném namáhání střešního pláště ohněm a sálavým teplem následně požár vlastního bednění.
 • Vodotěsná izolace na dřevěném bednění je z hydroizolačního često jen jednovrstvá, protože podkladní hydroizolační pásy (pokud byly použity) tvoří v řadě případů vrstvu kotvenou pravděpodobně v ploše k dřevěnému bednění. V tom případě proto nebude možné tyto podkladní pásy považovat za pásy hydroizolační.
 • Způsob kotvení hydroizolačních pásů, podkladních pásů nebo celého souvrství střešního pláště není ve zkušebních protokolech popsán. Proto je vždy uvedeno, že: „způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.“
 • Někteří výrobci dodávají hydroizolační pásy pod stejným obchodním názvem v různých tloušťkách pásu. Doporučuji proto si ověřit u objednatele zkoušky, pro jakou tloušťku byla provedena zkouška – obvykle je ale lepší použít jak z realizačního hlediska, tak z hlediska hydroizolační spolehlivosti silnější variantu hydroizolačního pásu.
 • Hydroizolační pásy z oxidovaného asfaltu jsou vždy s posypem z drcené břidlice.
 • Pokud se jedná o asfaltové pásy modifikované SBS kaučukem, je možné shrnout, že kromě jednovrstvého pásu UNO-TECH s posypem z drcené břidlice (od firmy TRELLEBORG) zkoušeného na nehořlavém podkladu byly použity buď pásy s posypem z drcené břidlice a s přísadami proti hoření (pásy od firmy SOPREMA), nebo pásy s kovovou fólií na vrchní straně (od firem SIPLAST/ICOPAL nebo AXTER).
 • Asfaltové pásy modifikované APP mají buď posyp z drcené břidlice, nebo jsou dokonce bez posypu. Některé pásy (pásy DERBICOLOR FR a DERBIGUM SP-FR) mejí v krycí asfaltové hmotě přísady proti hoření nebo mají na povrchu kovovou fólii (pás POLYALL).
 • Je skutečností, že v oblasti hydroizolačních fólií nebyl donedávna na našem trhu žádný výrobek, který by vyhověl v jakékoli z možných skladeb zkoušce A – tedy do požárně nebezpečného prostoru. V současné době (jaro 2002) však má konkrétní skladbu střešního pláště kladné výsledky zkoušky A český výrobce hydroizolační fólie Fatrafol 812 – firma AliChem, a.s., závod Fatra Napajedla. Tato hydroizolační fólie byla uvedena do výroby na konci roku 2002.
 • Cementovláknité desky simulující nehořlavý podklad, který může tvořit v konkrétním případě například železobetonová nosná konstrukce nebo jená konstrukce z nehořlavých hmot druhu D1.

přehled skladeb plochých střech s povlakovou izolací z asfaltových pásů nebo hydroizolačních fólií v požárně nebezpečném prostoru se zkouškou typu a (stav k 31.1.2002)

Tento souhrn podkladů je pouze informativní. V každém konkrétním případě je nutno jednat s objednatelem klasifikačního osvědčení nebo protokolu. Vždy se jedná o uvedenou konkrétní skladbu střešního pláště a dle písemného vyjádření PAVUS, a.s., vždy „v provedení dle příslušného technologického postupu.“

A – střešní pláště s povlakovou izolací z hydroizolačních pásů z oxidovaného asfaltu

1) Objednatel: DECHTOCHEMA BITUMA, a.s., Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Požárně klasifikační osvědčení PKO-01-093 platí do 31.5.2005

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás EXTRASKLOBIT PR DESIGN,
 • asfaltový pás BITUBITAGIT V60 S30,
 • dřevěné bednění.

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Vrchní hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu EXTRASKLOBIT PR DESIGN tl. 4,2 mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože o hmotnosti 180 g/m2má na vrchní straně pásu posyp z drcené břidlice.
 • Spodní pás BITUBITAGIT V60 S30 je také z oxidovaného asfaltu, tl. 3 mm, s nosnou vložkou ze skelné rohože o hmotnosti 60 g/m2.
 • K použití pásu z oxidovaného asfaltu viz. „upozornění č.4“ v závěru tohoto přehledu.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltových pásů: firma DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s.

2) Objednatel: DECHTOCHEMA BITUMA, a.s., Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem.

Požárně klasifikační osvědčení PKO-99-049 platí do 31.7.2003 (protokol č. Z-4.07-94).

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás BITUBITAGIT DESIGN,
 • cementovláknitá deska.

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Jedná se o jednovrstvou vodotěsnou izolaci tvořenou hydroizolačním pásem z oxidovaného asfaltu na nehořlavém podkladě.
 • Původně byl zkoušen pás BITUMOS SR 85/S 35 Pe HP, který se dens jmenuje BITUBITAGIT DESIGN.
 • Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu BITUBITAGIT DESIGN tl. 3,7 mm, s nosnou vložkou ze skelné rohože o hmotnosti 60 g/m2 má na svrchní straně pásu posyp z drcené břidlice.
 • K použití pásu z oxidovaného asfaltu viz. „upozornění č.4“ v závěru tohoto přehledu.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltových pásů: firma DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s.

B – střešní pláště s povlakovou izolací z hydroizolačních pásů z elastomerového asfaltu (SBS)

3) Objednatel: N. R. C., a.s., Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4.

Klasifikační osvědčení KO-00-054 platí do 31.3.2004 (protokol č. Z-4.02-96).

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás SOPRAFIX UNILAY AR,
 • desky z minerální plsti NOBASIL tl. 120 mm,
 • PE fólie,
 • trapézový plech.

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Jedná se o jednovrstvou vodotěsnou izolaci z hydroizolačního pásu SOPRAFIX UNILAY AR.
 • Hydroizolační asfaltový pás SOPRAFIX UNILAY AR z asfaltu modifikovaného SBS s přísadami proti hoření má tloušťku 4,8 mm, jeho nosnou vložku tvoří polyesterová rohož o hmotnosti 250 g/m2, na svrchní straně má posyp z drcené břidlice.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltových pásů: firma SOPREMA, S.A., Strasbourg, Francie.

4) Objednatel: N. R. C., a.s., Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4.

požárně klasifikační osvědčení PKO-01-206 platí do 31.12.2005 (protokol č. Z-4.08-95).

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás SOPRALENE FLAM 180 AR,
 • asfaltový pás SOPRAFIX HP (původně zkoušen pás SOPRAFIX GLE),
 • desky z minerální plsti NOBASIL tl. 120 mm,
 • PE fólie,
 • trapézový plech.

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Původně byl zkoušen pás SOPRALENE FLAM 180 AR Fe, který má dnes označení SOPRALENE FLAM 180 AR.
 • Vrchní hydroizolační pás SOPRALENE FLAM 180 AR z asfaltu modifikovaného SBS s přísadami proti hoření má tloušťku 4 mm, jeho nosnou vložku tvoří polyesterová rohož o hmotnosti 180 g/m2, na vrchní straně pásu má posyp z drcené břidlice.
 • Jako spodní hydroizolační pás byl původně zkoušen pás SOPRAFIX GLE z asfaltu modifikovaného SBS, který měl tloušťku 2,6 mm a jeho nosnou vložku tvořila polyesterová rohož o hmotnosti 180 g/m2. Tento pás byl nahrazen pásem SOPRAFIX HP, nebo jej lze nahradit jiným podkladovým pásem se srovnatelnými parametry.
 • Spodní mechanicky kotvený hydroizolační pás SOPRAFIX HP z asfaltu modifikovaného SBS má tloušťku 3 mm a jeho nosnou vložku tvoří polyesterová rohož o hmotnosti 180 g/m2.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Tepelnou izolaci NOBASIL lze nahradit deskami z minerální plsti stejných požárně technických vlastností od jiných výrobců (např. ORSIL nebo ROCKWOOL).
 • Výrobce asfaltových pásů: firma SOPREMA, S.A., Strasbourg, Francie.

5) Objednatel: SIPLAST, S. A., Eliášova 20, 160 00 Praha 6.

Klasifikační osvědčení KO-99-022 platí do 31.7.2003 (protokol č. Z-4.09-95).

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás s hliníkovou fólií PARADIAL S,
 • asfaltový pás podkladový SCR ALLIANCE,
 • desky z minerální plsti ROCKWOOL tl. 80 mm,
 • nehořlavý podklad (cementovláknitá deska).

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru ve všech sklonech (zkouška byla provedena ve sklonu 15° a 30°).

Poznámky:

 • Hydroizolační asfaltový pás PARADIAL S je z SBS modifikovaného asfaltu, má tloušťku 3,7 mm, jeho nosnou vložku tvoří skelná rohož o hmotnosti 90 g/m2, na vrchní straně je opatřen profilovanou hliníkovou fólií.
 • Spodní, mechanicky kotvený podkladní pás SCR ALLIANCE je z SBS modifikovaného asfaltu, má tloušťku 2 mm a jeho nosnou vložku tvoří polyesterová rohož o hmotnosti 150 g/m2.
 • Namísto hydroizolačního pásu PARADIAL S je možné použít dle informací objednatele identický výrobek dodávaný pod názvem VERCUIVRE S s měděnou profilovanou fólií na svrchní straně nebo pás VERINOX S s antikorozní ocelovou profilovanou fólií na svrchní straně.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Firmu SIPLAST, S. A., zastupuje v ČR společnost Icopal ČR, s.r.o.
 • Výrobce asfaltových pásů: firma SIPLAST, S. A., Paříž, Francie, součást ICOPAL GROUP.

6) Objednatel: TRELLEBORG CS, s.r.o., legií 1636, 252 63 Roztoky u Prahy.

Klasifikační osvědčení KO-99-080 platí do 31.10.2003 (protokol č. Z-4.17-95).

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás UNO TECH MB 870,
 • nehořlavý podklad (cementovláknitá deska).

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu do 15°.

Poznámky:

 • Jedná se o jednovrstvou vodotěsnou izolaci z pásu UNO TECH MB 870.
 • Hydroizolační asfaltový pás UNO TECH MB 870 je z SBS modifikovaného asfaltu, má tloušťku 4,2 mm a jeho nosnou vložku tvoří polyesterová rohož o hmotnosti 180 g/m2 a má na svrchní straně pásu posyp z drcené břidlice.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltových pásů: firma A. B. MATAKI, Höganäs, Švédsko.

7) Objednatel: EUROTEC PRAHA, s.r.o., Jilmová 19, 130 00 Praha 3.

Protokol o zkoušce č. Pr-02-02.003 vydaný dne 15.1.2002.

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás s hliníkovou fólií ARMALU (typ BEP 35 TV 60 TH),
 • podkladový asfaltový pás PROBATEC,
 • dřevěné bednění.

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru ve všech sklonech (zkouška byla provedena ve sklonu 15° a 30°).

Poznámky:

 • Hydroizolační asfaltový pás ARMALU (typ BEP 35 TV 60 TH), který je opatřen na svrchní straně hliníkovou fólií, je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu, má tloušťku 3,7 mm a jeho nosnou vložku tvoří skelná rohož o hmotnosti 60 g/m2.
 • Spodní podkladový hydroizolační pás PROBATEC (výrobce EUROTEC) tl. 3 mm je také vyroben z SBS modifikovaného asfaltu a má spřaženou nosnou vložku o hmotnosti 60 g/m2 z polyesterové rohože a skelné mřížky.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltového pásů ARMALU: firma ARTEX International, Vitry-sur-Seine-Cedex, Francie.

C – střešní pláště s povlakovou izolací z hydroizolačních pásů z elastomerového asfaltu (APP)

8) Objednatel: KONTRAKTING, s.r.o., Stará Telnice 1213, 686 01 Uherské Hradiště.

Protokol o zkoušce č. Z-4.06-98

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás ITER FORTE 17A MINERALE 4500 FIRE STOP,
 • asfaltový pás ITER FORTE 17A FIRE STOP,
 • dřevěné bednění (prkna na sraz).

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Vrchní hydroizolační pás ITER FORTE 17A MINERALE 4500 FIRE STOP je z APP modifikovaného asfaltu, má plošnou hmotnost 4,5 kg/m2, jeho nosnou vložku tvoří polyesterová rohož o hmotnosti 180 g/m2, na svrchní straně je posyp z drcené břidlice.
 • Podkladní mechanicky kotvený pás ITER FORTE 17A FIRE STOP je z APP modifikovaného asfaltu, má tloušťku 4 mm, jeho nosnou vložku tvoří polyesterová rohož o hmotnosti 180 g/m2.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltového pásů: firma NORD BITUMI, S.P. A., Sona, Itálie.

9) Objednatel: KLAHOS, s.r.o., Riegrova 175, 560 20 Česká Třebová.

Klasifikační osvědčení KO-99-094 platí do 31.12.2003 (protokol č. Z-4.013-99)

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás s hliníkovou fólií POLYALL,
 • asfaltový pás podkladový KAPPA V,
 • dřevěné bednění (prkna na sraz).

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru ve všech sklonech (zkouška byla provedena ve sklonu 15° a 30°).

Poznámky:

 • Vrchní hydroizolační pás POLYALL je z APP modifikovaného asfaltu, má plošnou hmotnost 3,0 nebo 4,0 kg/m2, jeho nosnou vložku tvoří skelná rohož o hmotnosti 58 g/m2, na svrchní straně je opatřen profilovanou fólií.
 • Podkladní pás KAPPA V je z APP modifikovaného asfaltu, má tloušťku 2,9 mm, jeho nosnou vložku tvoří sklená rohož o hmotnosti 63 g/m2.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltového pásů: firma POLYGLASS S.P.A., Negrisia Di Ponte Di Piave, Itálie.

10) Objednatel: SIMPEX, s.r.o., Cejl 20, 602 00 Brno.

10 a) dle protokolu č. Z-4.018-98

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás DERBICOLOR FR,
 • minerálně vláknité desky ROCKWOOL WDS tl. 120 mm,
 • cementovláknité desky.

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Jedná se o jednovrstvou vodotěsnou izolaci z pásu DERBICOLOR FR.
 • Hydroizolační asfaltový pás DERBICOLOR FR je z APP modifikovaného asfaltu s přísadami proti hoření, má tloušťku 4,2 mm, jeho nosná vložka je spřažená o hmotnosti 180 g/m2 z polyesterové rohože a skelné rohože, pás má na svrchní straně posyp z drcené břidlice.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltového pásů: firma IMPERBEL, N. V., Lot, Belgie.

10 b) dle protokolu č. Z-4.019-98

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás DERBIGUM SP-FR,
 • minerálně vláknité desky ROCKWOOL WDS tl. 120 mm,
 • cementovláknité desky.

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Jedná se o jednovrstvou vodotěsnou izolaci z pásu DERBIGUM SP-FR.
 • Hydroizolační asfaltový pás DERBIGUM SP-FR je z APP modifikovaného asfaltu s přísadami proti hoření, má tloušťku 3; 4 nebo 5,0 mm, má kombinovanou nosnou vložku ze skelné rohože o hmotnosti 55 g/m2 u horního povrchu pásu z polyesterové rohože 150 g/m2 ve vrchní třetině pásu. Pás je opatřen na svrchní straně mastkem.
 • Namísto minerálně vláknitých desek od firmy Rockwool WDS tl. 120 mm mohou být použity podobné výrobky i od jiných výrobců, pokud mají stejné požárně technické vlastnosti.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltového pásů: firma IMPERBEL, N. V., Lot, Belgie.

10 c) dle protokolu č. Pr-00-04.005

Skladba střešního pláště:

 • asfaltový pás DERBICOLOR FR,
 • asfaltový pás podkladový DERBICOAT MONO,
 • dřevěné bednění (prkna na sraz).

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Hydroizolační asfaltový pás DERBICOLOR FR je z APP modifikovaného asfaltu s přísadami proti hoření, má tloušťku 4,2 mm, jeho nosná vložka je spřažená o hmotnosti 180 g/m2 z polyesterové rohože a skelné rohože, pás má na svrchní straně posyp z drcené břidlice.
 • Podkladní asfaltový pás DERBICOAT MONO je z APP modifikovaného asfaltu, má tloušťku 2 mm, jeho nosná vložka je z polyesterové rohože o hmotnosti 190 g/m2.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltového pásů: firma IMPERBEL, N. V., Lot, Belgie.

  (Pro tuto skladbu bylo vydáno i samostatné požárně klasifikačníosvědčení PKO-00-134)

10 d) Výsledek předchozích zkoušek byl po posouzení PAVUS rozšířen na tuto skladbu:

 • asfaltový pás DERBICOLOR FR nebo DERBIGUM SP-FR,
 • minerálně vláknité desky,
 • asfaltový pás podkladový DERBICOAT MONO,
 • dřevěné bednění (prkna na sraz).

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Jedná se o jednovrstvou vodotěsnou izolaci z pásu DERBICOLOR nebo DERBIGUM SP-FR.
 • Jako parozábrana je použit pás DERBICOAT MONO.
 • Asfaltové pásy jsou popsány výše.
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce asfaltového pásů: firma IMPERBEL, N. V., Lot, Belgie.

D – střešní pláště s povlakovou izolací z hydroizolační fólie

11) Objednatel: AliaChem, a. s., o. z. Fatra, tř. Tomáše Bati, 763 61 Napajedla.

Protokol č. Pr-01-02.013 (vydaný dne 9.3.2001)

Skladba střešního pláště:

 • hydroizolační fólie Fatrafol 812,
 • tepelná izolace ORSIL tl. 120 mm,
 • trapézový plech pozinkovaný.

Lze použít v požárně nebezpečném prostoru do sklonu 15°.

Poznámky:

 • Jedná se vývojový typ laminátované hydroizolační fólie Fatrafol 812 z mPVC tl. 1,5 mm mechanicky kotvené k podkladu (bez zatěžovací vrstvy).
 • Způsob kotvení k podkladu viz technologický postup objednatele.
 • Výrobce fólie: AliaChem, a. s., o. z. Fatra Napajedla.

Všechny uvedené informace jsou bez záruky, proto je nutné si vyžádat pro konkrétní použití u objednatele platné požárně klasifikační osvědčení (PKO), popřípadě klasifikační osvědčení (KO) nebo vlastní protokol o zkoušce.