Problematika pojížděných hydroizolací (zejména na bázi PUR)

/autor: /,

Pojízdné hydroizolace jsou velmi složité na kvalitní provedení a současně jsou náchylné na mechanické poškození, to platí zejména pro hydroizolace na bázi polyuretanů. Jeden příklad je zde dokumentován.

Obr. č. 1 – zatékání dilatační spárou

Jako obvykle jsou dilatační spáry prvním místem, kudy zatéká. Stejně je to i u této stavby. Současně je nutné si všimnout, že celý parkovací dům je navržen a proveden z prefabrikátů, které jsou zatíženy parkováním a pohybem vozidel. Ještě navíc u vjezdu není limitována velikost vjíždějícího auta, takže zde může jezdit prakticky cokoliv. Pak se nelze divit, že prakticky ve všech stycích panelů je možné identifikovat nějaké defekty, protože provedené hydroizolace mají potíže s přemostěním trhlin.

Obr. č. 2 – nejfrekventovanější část parkoviště

Obr. č. 3 – detail předchozího

V místech, kde je největší frekvence pohybu vozidel destrukce hydroizolačního povlaku již dospěla do stádia, že je poškozen i podkladní beton. Mrazové cykly, solení a další zatížení v těchto místech dokázalo během jednoho roku a jedné zimy výrazně poničit hydroizolaci a současně i nosná konstrukce vykazuje též poškození.

Obr. č. 4 – poškození hydroizolace driftováním

Driftování je nešvar, který dokáže zničit prakticky jakoukoliv hydroizolaci. Kromě tohoto, že ji poničí na vizuálně patrných místech, je možné očekávat, že další poškození nebo oslabení adheze bude ještě v dalších místech, která na první pohled nejsou poškozena.

Obr. č. 5 – detail driftování, kdy je probroušena hydroizolace až na nosnou železobetonovou konstrukci

Obr. č. 6 – v rámci dilatace dochází vždy k pohybům konstrukcí – důsledkem je zvýšené namáhání a tím i zvýšená náchylnost na poruchy

Obr. č. 7 – mechanické poškození hydroizolace

Obr. č. 8 – nefunkčnost hydroizolace s projevuje puchýřovými poli

Obr. č. 9 – detail puchýřového pole

Obr. č. 10 – prasklý puchýř (no spíš boule)

Obr. č. 11 – detail zdestruované izolace, resp. obrusné vrstvy

Pojízdné hydroizolace jsou legitimním technickým řešením pro parkoviště. Samozřejmě to má pravidla hry, která je nutné dodržovat, jinak se zlou potážeme.
Prakticky nejvýznamnější je provedení podkladu tak, aby nevykazoval žádné trhliny, resp. minimální tak, aby hydroizolace nebyla namáhána nutností přemosťovat trhliny. Čím je konstrukce stabilnější, tím lépe.

Dalším významným prvkem je řešení dilatací, které vhodně vyřeší dilatační pohyby stavebních konstrukcí. Zde je nutné používat specializované uzávěry dilatačních spár, které umožní kvalitní propojení hydroizolace a tohoto uzávěru. K tomu je potřeba uzpůsobit tvar konstrukce a dilatační uzávěr zapustit do stavební konstrukce.

Samozřejmě je nutné řádně provést veškeré konstrukční detaily tak, aby opět v nich nevznikaly trhliny, které by nebyla schopna hydroizolace přemostit.

Poslední a prakticky nejdůležitější požadavek je, aby střešní plášť byl používán takovým způsobem, aby ho uživatelé neničili. Tj. zejména driftování je naprostý nešvar, který je možné eliminovat vhodným rozmístěním překážek, do plochy. Další ochrana před mechanickým poškozením je složitá a mnohdy vyžaduje spíš úpravu konstrukčního řešení pojízdné hydroizolace, a to např. masivní obrusnou vrstvou.