Provádění, prováděcí firmy a ostatní, kteří se kolem izolací motají…

/autor: /,
Máme před sebou dobu, kdy ubývá a bude ještě ubývat těch, kteří izolace umí vlastními rukami provést. V současné době je kvalitní izolatér velmi nedostatkovým zbožím. Je to současný trend ve všech řemeslech a to nejen stavebních.  

Nastavení současné společnosti je takové, že kdo nemá vysokou školu, maturitu, je méněcenný. Toto je ten nejhorší možný stav, který existuje. Bohužel naše společnost k tomuto inklinuje a i oficiální místa si s touto situaci neumí poradit. Oni si neumí poradit ani se školstvím, takže asi pláču marně, no a ještě asi na špatném hrobě, ale vadí mi to. 

Byl bych velmi potěšen, kdyby hodnoty vážení si byly objektivní, to znamená, že kvalitní řemeslník má stejnou hodnotu jako kvalitní stavební inženýr a osobně si velmi vážím všech, kteří umějí svoje „řemeslo“. Vše nelze nahradit automaty, izolatérskou práci určitě ne.

V minulosti bylo nastavení takové, že se z průmyslových škol šlo po maturitě do praxe. Z gymnázií se pokračovalo na vysoké školy, včetně stavebních. Protože již delší dobu funguji také jako pedagog na vysoké škole, poznám absolventa průmyslovky a většinou si jeho výkonem spravím chuť, protože má základní stavební myšlení, umí konstrukčně myslet. 

Je nutné si uvědomit, že na vysokých školách stavebního směru je obecně menší dotace hodin pro základní stavební předměty. Proto z hlediska základních stavebních předmětů jsou vysokoškoláci méně připravení na tvrdou realitu života než průmyslováci. 

Pro letošní rok byli v rámci proběhlé konference Izolace 2018 nominováni na Řád zlatého hořáku dva kolegové, kteří patří k absolutní špičce tohoto řemesla. Oba stojí dlouhá léta v čele velice úspěšných izolatérských firem, které jsou schopny s úspěchem provést prakticky vše, co se v oblasti izolací vyskytuje, a to jak po řemeslné stránce, tak i po stránce technické. Jak pan Herbert Absolon (IPRA, s.r.o.), tak pan Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič (Pastell, s.r.o.), představují to nejlepší, co se v provádění izolací kolem nás vyskytuje a osobně jsem velmi rád, že můžeme společně dlouhá léta provozovat tuto srdcovou hru typu a nepoteče a nepoteče, a kdyžtak to stejně oizolujeme, prostě jsme srdcaři se vším, co k tomu patří.

Děkuji všem, kteří se na organizaci jak konference, tak souvisejících akcí podílejí, moc si toho vážím a jako A.W.A.L. s.r.o. vážíme a doufám, že spolupráce a podpora, kterou cítíme, nám ještě mnoho let vydrží.  

Titulní fotografie: archiv autora