Rekonštrukcia striech bez vodorovného latovania

/autor: /,

Abstrakt

Rekonštrukciu striech komplikuje skutočnosť, že pri výmene krytiny a montáži vrstiev, ktoré tam chýbali sa zvyšuje hrúbka strešného plášťa. Zvyšuje sa teda vrchná rovina strechy, ktorá potom môže až prevyšovať strešné okná, parapetné dosky, ktoré vyúsťovali na pôvodnú strešnú krytinu a dvíha aj odkvapovú hranu.

Následná demontáž a montáž „utopených“ strešných okien, parapetných dosiek a odkvapovej hrany zvyšuje náklady na výmenu strešnej krytiny. Produkty MetroMiniŠindeľ a MetroKlip panel nepotrebujú bezpodmienečne pre svoju montáž vodorovné latovanie čím sa „ušetrí“ 30 – 40 mm z navýšenia strešnej roviny. Častokrát tieto milimetre sú postačujúce a rozhodnú o výhodnejšom použití týchto krytín.


Úvod

Ani tá najlepšia strešná krytina nebude dobre a spoľahlivo fungovať , ak nemá „pod sebou“ správnu skladbu strešného plášťa. V minulosti, najmä v 90-tých rokoch pri mohutnej „invázií“ asfaltového šindľa na naše strechy sa u zateplených konštrukcií urobil celý rad zásadných nedostatkov, ktoré sa už začali prejavovať a počet vadných striech z roka na rok rapídne rastie. Tou najväčšou chybou určite bolo nedostatočné odvetranie strešného plášťa, ba častokrát až úplná absencia vetranej vzduchovej vrstvy a taktiež neznalosť aplikácie a funkcie fólií. Aby nedochádzalo ku škodám v interiéri a únikom tepla z titulu znehodnotenia tepelnoizolačnej vlastnosti izolácie je potrebné pristúpiť k rekonštrukcií takejto strechy v čo najkratšom čase.
Oceľové strešné krytiny Metrotile majú hmotnosť len 5-7 kg/m2, čo je veľmi častá požiadavka pri rekonštrukciách. Sú teda vhodnou náhradou pre sklamaných investorov, ktorí už „asfalt“ na svojej streche nechcú vidieť. Ak k tomu pripočítame aj ďalšie unikátne vlastnosti krytín Metrotile, ktoré iné krytiny nemajú, výber určitého profilu Metrotile môže byť jediný vyhovujúci pre rekonštrukciu ich strechy. A to nie len z hľadiska výšky nákladov, ale aj technického prevedenia a splnenia požiadaviek investora. Túto skutočnosť potvrdila aj výmena asfaltového šindľa na MetroMiniŠindeľ na RD Volkovce.

Pôvodný stav a požiadavky investora
 
Požiadavky investora:

 • Ľahká plechová strešná krytina
 • Montáž novej strešnej krytiny previesť priamo na asfaltový šindeľ bez ďalšej nosnej konštrukcie, aby výška strešnej roviny nezasahovala do okenního rámu
 • Zachovať tvar resp. minimalizovať náklady pri úprave strešného vikiera
  typu „volské oko“
 • Použiť strešnú krytinu Metro Škridlu

Zistený stav strešného plášťa po obhliadke:

 • Namiesto parozábrany „nejaká“ fólia aj to len v určitých častiach obytného podkrovia
 • Absencia paropriepustnej fólie
 • Absencia vetranej vzduchovej vrstvy
 • Výška roviny parapetnej dosky nad asfaltovým šindľom 30 mm

o1.png
Obrázok č. 1: Pôvodný stav strechy s asfaltovým šindľom
Schéma č. 1: Skladba strešného plášťa – pôvodný stav

Odporúčania a riešenie pre investora:

 • Varianta „ A“:
demontovať asfaltový šindeľ a debnenie, na krokvy umiestniť difúzne otvorenú poistnú hydroizoláciu, kontralaty a laty, upraviť tvar vikiera a nosnej konštrukcie pre montáž MetroŠkridly podľa pôvodnej požiadavky investora.
 • Varianta „B“:
demontovať asfaltový šindeľ, na pôvodné debnenie uložiť difúzne otvorenú poistnú hydroizoláciu, kontralaty /dosky 100×25 mm/ a na ne namontovať MetroMiniŠindeľ. Úprava vikiera nie je potrebná, pretože táto krytina „zvládne“ požadovaný ohyb zaoblenia vikiera.
Okrem toho investorovi bolo doporučené demontovať vnútorný sádrokartonový obklad a kvalitne namontovať parozábranu po celej vnútornej strane obytného podkrovia. Zabráni sa tak vzniku kondenzu a predĺži sa životnosť a účinnost tepelnej izolácie.

Po zhodnotení, prepočítaní nákladov a technického prevedenia sa varianta „A“ ukázala ako nerealizovateľná, pretože zvyšovala rovinu strechy o 50 mm, čím už zasahovala do okenného rámu a parapetná doska sa dostávala do protispádu. Ak by sa táto varianta mala realizovať, bolo by to evidentne za zvýšené náklady na rekonštrukciu okien a odkvapovej hrany. Bolo teda zrejme, že ani žiadna iná krytina s vysokou vlnou nebude vyhovujúca.

Rekonštrukcia strechy MetroMiniŠindľom bez vodorovného latovania

Aj z hľadiska požiadavky použitia krytiny s malou vlnou sa výber MetroMiniŠindľa – teda varianty „B“ stal jediným možným.

Výška „vlny“ u MetroMiniŠindľa je len 15 mm a navyše u tejto varianty odpadá vodorovné latovanie, ktoré „ušetrí“ďalších najmenej 30 mm z výšky strešného plášťa. Toto riešenie zvyšuje strešný plášť len o 20 mm, čo je pre danú rekonštrukciu vyhovujúce, ovšem z hľadiska vytvorenia správnej výšky odvetranej vzduchovej vrstvy je to kompromisné riešenie. Odstránením asfaltového šindľa, /načo nakoniec investor pristúpil/ sa výrazne vylepšilo odvetranie strešného plášťa.
Navyše vynikajúca tvarovateľnosť panelov MetroMiniŠindľa ušetrila ďalšie náklady tým, že nebolo potřebné upravovať oblúky vikiera, ale použitím tejto krytiny ich plynule vytvarovať při zachovaní bezpečnosti prieniku vody, čím sa splnila prioritná požiadavka investora.
Je nutné ešte podotknúť, že úspora nákladov mohla byť ešte výraznejšia a asfaltový šindeľ by sa nemusel demontovať, ak by v pôvodnej strešnej konštrukcii nechýbala odvetraná vzduchová vrstva. MetroMiniŠindeľ by sa aplikoval na kontralaty a tie priamo na asfaltový šindeľ – teda bez vodorovného latovania. Ovšem takto prevedený strešný plášť bez odvetrania s asfaltovým šindľom by určite strešnú krytinu neprežil.
Okrem toho je nutné ešte vyzdvihnúť unikátny spôsob montáže MetroMiniŠindľa.
Kým ostatné panely Metrotile sa prichytávajú tzv. „skrytým systémom“na streľovacím klincom do zvislej časti čela panelu, u MetroMiniŠindľa to je prichytávanie do sedla spodného panelu, ktorý sa následne zakryje vrchným, takže po namontovaní ho vôbec nevidieť – „neviditeľný systém montáže“.

o2.png
Schéma č. 2: Rekonštrukcia rodinného domu Volkovce výmena asfaltového šindľa za MetroMiniŠindeľ bez vodorov. latovania

Montážny systém prichytenia panelov krytiny MetroKlip možno tiež označiť jako „neviditeľný“ a navyše taktiež nepotrebuje bezpodmienečne pre svoje prichytenie vodorovné latovanie. Za predpokladu existencie vetranej vzduchovej vrstvy v strešnom plášti je možné aplikovať ho aj priamo na kontralaty a asfaltový šindeľ.
V prípade obáv z deformácií panvy panelu odporúčame umiestniť do stredu pod panvu kontralatu o rovnakej výške.

o3.png
Obrázok č. 2: Montáž MetroMiniŠindľa bez vodorovného
Obrázok č. 3: Zrekonštruovaný rodinný dom s MetroMiniŠindľom
latovania na asfaltový šindeľ

Rekonštrukcie striech s MetroKlipom bez vodorovného latovania
o4.png
Dôležité upozornenia:

1. Pre namontovanie týchto panelov nieje bezpodmienečne nutné vodorovné latovanie.

2. Použiť kontralaty a laty min. 50 x 40, alebo kontralaty 50 x 40 a dosky 25 x 100 v závislosti od sklonu strechy.

3. Ukladanie panelov krytiny previesť z prava do ľava, alebo naopak.

4. MetroKlip sa prichytáva pomocou montážnych klincov cez kotviacu štrbinu v leme samozamykacieho falcu.

5. Ďalší panel sa primontuje k predchádzajúcemu jednoduchým prekrytím samozamykacieho falcu. To znamená, že do krytiny
nie je potrebné robiť ďalšie diery – detail 2.

6. Po zaklapnutí montážny spoj vôbec nie je vidieť – detail 3.

Schéma č. 3: Nevyditelný systém montáže u MetroKlip panelu.

Montážny systém prichytenia panelov krytiny MetroKlip možno tiež označiť jako „neviditeľný“ a navyše taktiež nepotrebuje bezpodmienečne pre svoje prichytenie vodorovné latovanie. Za predpokladu existencie vetranej vzduchovej vrstvy v strešnom plášti je možné aplikovať ho aj priamo na kontralaty a asfaltový šindeľ. V prípade obáv z deformácií panvy panelu odporúčame umiestniť do stredu pod panvu kontralatu o rovnakej výške.

o5.png
Obrázok č. 4 a č. 5: Montáž MetroKlip panelu bez vodorovného latovania na asfaltový šindeľ.

Schéma č. 4: Aplikácia MetroMiniŠindľa bez vodorovného atovania na asfaltový šindeľ.

Schéma č. 5: Aplikácia MetroKlip panelu bez vodorovného
latovania na asfaltový šindeľ. l