Snižování vstupních energií při výrobě minerálních skleněných vláken

/autor: /

V oblasti životního prostředí čelí svět veliké krizi. Energie nebyla nikdy tak diskutovatelným tématem jako nyní. Ať se to týká jistoty ceny, daní, zmenšujících se zásob energií, skleníkových plynů, uhlíkové stopy, nebo jen Vašeho vysokého účtu za energie v domácnosti. Svět zjevně nemluví o ničem jiném. Naším úkolem je tedy jednat. Celý světě se musí zamyslet nad nejvhodnějším řešením energetické krize – jakým způsobem dosáhnout maximalizace využití obnovitelných zdrojů, aby naplnili stálou poptávku po energii.


Článek Ing. Marcely Bosáčkové si můžete přečíst zde.


Zdroj: sborník konference Izolace 2010