Speciální požadavky na sanace konstrukcí vodohospodářských objektů

/autor: /

Beton je základním materiálem vodohospodářských staveb všech základních oborů – hydrotechnických (stavba hrází, úpravy toků, hydroenergetika), vodárenských (úpravny vody, vodojemy) i čistírenských (čistírny odpadních vod, objekty na stokové síti). Jedná se vesměs o stavby vodu nebo vodní suspenze zadržující nebo vedoucí. Každý z oborů klade specifické požadavky na stavební část díla, a tedy i na betonové konstrukce, resp. jejich opravy a sanace.


 


Celý článek, který vyšel v časopise Materiály pro stavbu 1/2011, si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: časopis Materiály pro stavbu 1/2011, sborník konference Sanace 2010


Fotogalerie:


1, 2) Původní korozní stav vodojemu Karlov před zahájením prací – strop, stěny
3, 4) Vodojem Karlov, koroze návodního líce stěn a stav po preparaci
5, 6) Stav po preparaci a přibetonování sloupů ve vodojemu Karlov
7, 8) Ochrana odhalené výztuže a vrstvy reprofilací
9) Přibetonované sloupy, nová stropní deska
10) Příklad: problém mrazuvzdornosti původního betonu u otevřených nádrží
11) Příklad: problém odolnosti vůči abrazi při běžném čištění za provozu