Stavební veletrhy v Brně, 17. – 21.4.2007

/autor: /

Na brněnském výstavišti proběhly ve dnech 17. – 21. dubna 2007 stavební veletrhy, a ty letošní potvrdily, že se v ČR tomuto oboru skutečně daří. Ve zcela zaplněných pavilonech i na volných plochách se představilo na celkové výstavní ploše 59. 000 metrů čtverečních téměř 1400 vystavovatelů ze 24 zemí.  Nejsilnější zahraniční zastoupení měly Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko. Za první čtyři dny prošlo branami Výstaviště kolem 72. 000 návštěvníků.


Jedním a zároveň největším z těchto stavebních veletrhů, který jsme i my dne 18. 4. navštívili, je mezinárodní stavební veletrh IBF, který pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce a mnohé další. Stavební izolace byly koncentrovány do jednoho pavilonu. Viděli jsme tak průřez českými firmami, které vyrábějí tepelné izolace, ale z celého vyznění veletrhu bylo patrné, že není specializován nějakou komoditou, ale všeobecně na stavebnictví.


Výstaviště je umístěno do nádherného areálu, kde se veletrhy stávají kulturní akcí, a kde nám je kromě jiného poskytnuta spousta výhod . Za všechny uveďme alespoň parkoviště, které je prostorné a my zde můžeme pohodlně zaparkovat v jakékoliv době.


Jmenujme pár akcí, které se staly doprovodným programem tohoto veletrhu: Den ocelových konstrukcí, Tisková konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Stavba jihomoravského kraje, jehož pořadatelem je Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ČR a Jihomoravský kraj. Zde bylo slavnostně vyhlášeno celkem šest oficiálních a dvě speciální kategorie. O vítězích rozhodla sedmičlenná porota, které předsedal děkan stavební fakulty VUT Petr Štěpánek. Dále pak doprovodný program s názvem MOSTY 2007, což je název 12. ročníku mezinárodního sympozia o nejnovějších poznatcích souvisejících s mosty pozemních komunikací a drážními mosty v ČR i v zahraničí.


Na veletrhu nás zaujala vtipně provedená reklamní kampaň společnosti Tremco Illbruck, která nás zavedla na jejich stánek. Setkali jsme se zde s novinkou na trhu, a to s unikátní okenní fólií TwinAktiv, kterou podpořila nejen dvojčata (twins), ale mohli jsme ji vidět obmotanou např. na automobilu nebo na kolemjdoucích účastnících veletrhu. Tato zelená páska přináší revoluci v oblasti izolování staveb. Díky svým jedinečným izolačním vlastnostem výrazně spoří energii a zároveň poskytuje vysokou ochranu proti tvorbě plísní ve spáře. TwinAktiv se jako jediná fólie na trhu přizpůsobí všem vlhkostním podmínkám a může být použita jak pro exteriérovou, tak pro interiérovou stranu spáry. Více si o ní si přečtete zde (PDF 1,8 MB). Přidáváme také pár fotografií, které na veletrhu vznikly.


Soutěže jsou oblíbenou činností snad všech národů, a tak jednou z nich se stal letos již 3. ročník PODLAHA CUP – soutěž podlahářských tovaryšů z českých a moravských učilišť.


A co říci na závěr? Mezi návštěvníky převažovali odborníci a zástupci vrcholového managementu. Zajímali se především o novinky a trendy (86,4 %) a o služby (58,9 %). Odborníci tvořili z celkového počtu návštěvníků celkem 67 procent. Devadesát procent návštěvníků uvedlo, že opět přijede na příští veletrh. Více jak polovina z dotázaných tvrdí, že význam veletrhu poroste. Bylo by zajímavé, kdyby v ČR existoval objektivní stavební server, který by poskytoval velmi rychlé rešerše z evropských a světových technických podkladů vč. publikací tak, jak je to zvykem např. v Německu. Tam se na shromaždování a vyhodnocování informací podílí i stát a Evropská unie. U případů, které se nevyskytují tak často, máme problém sehnat objektivní a kvalitní informace. Proto by bylo dobré vytvořit tento model i u nás v ČR. 
 
Redakce