Svatá Hora – klenot tyčící se nad Příbramí

/autor: /

Nemohla jsem si vybrat příhodnější čas pro návštěvu známého poutního místa než jaro. Teplota na konci dubna roku 2018 dosahovala letních hodnot. 477 vzácných krytých schodů ke Svaté Hoře jsme s kamarádkou zdolaly z centra Příbrami a naskytl se nám až magický pohled na rozsáhlý barokní areál.

Barokní areál se čtyřmi hlavními kaplemi v rozích, kde uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotický kostel Nanebevzetí panny Marie, přestavěný a rozšířený v letech 1660–1673 za účasti architekta Carla Luraga. K severnímu křídlu ambitů přiléhá bývalá jezuitská rezidence a klášter a od severozápadního rohu komplexu vedou do Příbrami zmiňované kryté schody. V letech 2015 a 2016 prošla Svatá Hora rozsáhlou rekonstrukcí.

Nejstarší známý půdorys spatřil světlo světa asi roku 1658. Ten byl ideovým předchůdcem současného stavu, uvádí ústřední svatyni, která mohla opisovat půdorys původní kaple, jako stavbu s krátkou širokou lodí a stejně širokým i dlouhým presbytářem půlkruhově ukončeným. Presbytář byl od lodi oddělen u severní i jižní obvodové stěny úseky zdiva asi 2 m dlouhými (k triumfálnímu oblouku), u nichž byly v lodi postranní oltáře; hlavní oltář byl v presbytáři. Kaple byla vyzdobena nástěnnými malbami krátce po dokončení stavby. Balbín ji kladl do doby krále Vladislava II. nebo do prvních let panování Ferdinanda I. (1. třetina 16. století). Dle tradice má zdivo dnešní ústřední svatyně, tj. presbytář a úseky stěn směrem západním, obsahovat zdivo původní kaple, jehož analýza by mohla přispět k přesnějšímu datování. Zatím se musíme spokojit s určením Balbínovým a není důvod mu nevěřit..

Více historie a informací o současném stavu najdete na stránkách Svaté Hory včetně informace o poutní slavnosti, která proběhne letos ve dnech 17. a 18. srpna.

Celou atmosféru místa kouzelně dokreslil rozkvetlý třešňový sad, s výhledem na město a okolní kopce, který jako by z toho nejromantičtějšího filmu vypadl..

Pak už jen vyšlápnout na brdský kopec Plešivec a máte výlet jak víno. Příbram a okolí tedy rozhodně stojí za „hřích“.

Pojďme si udělat společně foto prohlídku tohoto významného místa, než se tam vydáte sami a nasajete tu neopakovatelnou atmosféru..

Krásné objevné výlety a výhledy v našem kraji nejen v létě přeje za redakci Izolace

Kateřina Zelená
Fotografie: autorka

Zdroj1

Zdroj2