V Hradci Králové se opět uskutečnila konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí

/autor: /

Kongresové centrum Aldis ležící nedaleko historického centra Hradce Králové přilákalo ve dnech 20. a 21. 10. 2009 bezmála 600 účastníků na IV. celostátní odborný seminář s názvem Otvorové výplně stavebních konstrukcí. Redakce spolupracujícího odborného internetového portálu –  Izolace.cz  – samozřejmě nemohla chybět.
Pořadatelem byla jako každý rok společnost René Růžička – Stavokonzult, která doznala v minulém roce personálních změn, ale i přesto se zhostila své role opět na výbornou. Záštitu nad programem konference převzal v letošním roce Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,  společnost nabízející komplexní služby výrobcům, podnikům i jednotlivcům, zejména v oblasti zkoušení, schvalování a certifikace výrobků apod..
Seminář přiblížil účastníkům především vývoj v technologiích v oblasti otvorových výplní, poukázal na chyby při provádění, seznámil nás s novinkami v legislativě, a v neposlední řadě nám dal návod, jak snižovat energetickou náročnost budov a jak chránit vnitřní prostor před hlukem.
V úterý 20.10. v 9 hodin ráno zahájil seminář pan René Růžička, ředitel pořádající společnosti, který nás seznámil s programem a organizací dne. Namátkou bych vybrala několik přednášek, které byly v prvním dnu prezentovány. Hned první přednáška probíhala v anglickém jazyce a Dipl. Ing. Sieberath Ulrich ze společnosti IFT Rosenhaim nám svým příspěvkem představil nové trendy a vývoj v technologiích okenních a dveřních výplní pro příští desetiletí. Byly nám popsány inovační návrhy oken a fasád, optimalizace jejich tepelné izolace, ventilace, využití denního světla a systémů ochrany proti slunci v létě. Doc. Ing. Václav Hájek, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze poukázal na správné osazení oken – způsoby rozmístění, napojení ostění apod. a seznámil nás s připravovanými normami ČSN 74 6077-1 a 74 6077-2, které budou vydány v tištěné formě pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince 2009.
Ing. Iveta Jiroutová, TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha, nás seznámila s právními předpisy, harmonizovanými normami a technickými normami a jejich uváděním na trh.
Vliv zasklení na energetickou hospodárnost okna představil zástupce hlavního partnera semináře –  firma AGC Flat Glass Czech a.s. Jednalo se o nový produkt společnosti – trojsklo Planibel Tri, které by mělo splňovat všechny požadavky na nejlepší energetickou bilanci.
Nebyl opomenut ani v dnešní době hojně diskutovaný dotační program Zelená úsporám. S jeho podmínkami a požadavky nás přišla seznámit zástupkyně ze Státního fondu životního prostředí.
Přednášky ozvláštnil v odpoledním bloku např. příspěvek o garážových vratech a vjezdových branách a s nimi související norma ČSN EN 13241-1 nebo velmi zajímavé povídání o regulacích stávajících otopných soustav v dodatečně zateplených objektech.
Poutavé přednášky byly proloženy přestávkami na kávu a obědem.
První den semináře byl ukončen kolem 16. hodiny. Cesty všech účastníků, posluchačů, přednášejících a organizátorů, se však opět sešly půl hodiny po 19. hodině na večerním diskusním setkání konaném opět v Kongresovém centru Aldis. Ochutnávka vín, raut a živá muzika, to byly atributy společenského večera, který příjemně plynul a myslím, že přítomní hosté byli spokojeni s jeho organizací.
Společnou myšlenkou prvního dne všech přítomných odborníku bylo, že okna patří k nejdůležitějším stavebním prvkům v oblasti úspor energií.
Druhý den semináře byl opět zahájen v 9 hodin a začal příspěvkem Ing. Pavla Rubáše, Ph.D., který se ve svém příspěvku věnoval neprůzvučnosti oken pro potřeby projektové dokumentace.
Druhým dnem nás provázely přednášky související s výrobou, problematikou a použitím skel, řešili jsme technické možnosti plastových dveřních výplní a detekce oblasti okenních konstrukcí s nejnižší vnitřní povrchovou teplotou.
Seminář shrnul celou oblast tématu otvorových výplní, pomohl nám najít odpovědi na naše otázky, připomněl nám, čeho se vyvarovat a co neopomenout při osazování a výběru oken. A akce tohoto typu jsou nakonec i společenskou událostí, kde se sejde odborná veřejnost a předá si mezi sebou své zkušenosti. A jednou ročně je zcela určitě dobré toto setkání uskutečnit.


Většinu přednášek najdete ve sborníku semináře a zároveň jste už teď zváni na příští ročník semináře.


 


Za Redakci Izolace
Kateřina Zelená


Fotografie: Redakce