Vodotěsné systémy Triflex

/autor: /

Již 30 let se německá společnost Triflex GmbH specializuje na výrobu tekutých vodotěsných systémů aplikovaných za studena. V České republice jsou tyto výrobky a systémy dodávány firmou AXTER CZ s.r.o.


Tato vodotěsná izolace aplikovaná tekutou formou za studena, je založena na bázi dvousložkového PMMA (polymethylmetakrylát). Jedna složka je tekutá kašovitá, druhá složka je katalyzátor – prášek, který reguluje dobu zpracovatelnosti v závislosti na okrajových podmínkách aplikace. Systém má tu vlastnost, že je absolutně a nekompromisně přilnavý ke všem podkladům vyjma polyetylénu (PE a všech jeho odvozených forem, LDPE a HDPE).


Systém Triflex obsahuje širokou škálu produktů, které se dělí na tyto hlavní podskupiny:


– Bezešvé opracování detailů – Triflex ProDetail
– Terasy, balkony a pochozí plochy
– Parkoviště a rampy
– Střechy
– Speciální projekty (nátěry větrných elektráren, reflexní nátěry pod solární elektrárny Solyndra, dopravní značení)


V českém stavebnictví se během posledních let vyskytl velice zásadní problém. Architekti a projektanti často vyprojektují v reálných podmínkách často neproveditelné detaily. Ty jsou pak ve svém důsledku řešeny až na samém konci realizace stavebního díla. Často se improvizuje a hledá se takové řešení, které zaručí vodotěsnost detailu, zároveň bude estetické a funkční po mnoho let.


V praxi se tyto zásadní funkční problémy řeší systémem Triflex ProDetail. Jedná se o systém, který je schopný opracovat i ty nejobtížnější detaily, se kterými se na stavbách můžete setkat.


Základním principem systému je TROJ-vrstvá aplikace formou čerstvý do čerstvého a to ve skladbě:


– Triflex ProDetail 2kg/m2
– Triflex SpecialFleece (PES výztužná vložka)
– Triflex ProDetail 1kg/m2


Materiál je tixotropní, tedy neztéká. Aplikuje se štětcem nebo válečkem.


Doba zpracovatelnosti namíchané směsi je cca 30 – 45 minut. Po této době je nastartován proces tuhnutí a po dalších cca 45 minutách je detail plně zreagovaný a  plně funkční. Po 15 minutách od začátku tuhnutí je již vodotěsný.


Plně zreagovaný materiál je trvale pružný. V příloze tohoto dokumentu naleznete technický list materiálu Triflex ProDetail se všemi technickými informacemi a specifikacemi.Napojení izolace na jiné konstrukce pomocí Triflex ProDetail


 
Sanace ležatých falců před aplikací  a po aplikaci   

 
Speciální „3D systém“ Triflex ProFibre s rozptýlenou vložkou pro nejtěžší detaily


Příklad některých detailů, které byly Triflex ProDetailem řešeny:


– Napojení vodotěsné izolace balkonů na rámy dveří, sloupky zábradlí, svislé stěny, oplechování, napojení různých druhů vodotěsných izolací mezi sebou
– Sanace liniových odvodňovačů
– Systémová mezi-objektová dilatace š. 40 mm (schopná přenést celkový pohyb do 120 mm)
– Sanace ležatých falců plechové krytiny a okapních žlabů
– Opracování prostupů skrz vodotěsné izolace (spodní stavby, střechy)
– Opracování detailů parkovišť pod litý asfalt
– Vodotěsná úprava přechodu vodorovná plocha – svislé stěny u parkovišť a parkovacích domů pro zamezení vzlínání prosolené vody v zimním období
– Opracováni přechodu oplechování a skleněných výplní (přechod ocel – sklo)Dalším produktem, který je neméně zajímavý je systém pro balkony, lodžie a pochozí plochy.
Triflex vyrábí několik systémů, mezi základní patří:


– Triflex BWS – vyztužený systém určený pod dlažbu lepenou do flexibilního lepidla
– Triflex BTP-P – přímo pochozí vyztužený systém s barevnou a protiskluznou úpravou
– Triflex BFS – nevyztužený systém určený pro pochozí ochranu nenáročných konstrukcí


Důležitou vlastností systémů je to, že je lze aplikovat na stávající pochozí plochy pokryté dlažbou.
Tyto systémy jsou schopny přenést trhlinu v podkladu až do šířky 2 mm!! Jsou hodnoceny jako nejlepší na trhu.


Tyto systémy mají svá specifika, a proto bych při jejich představení uvítal osobní kontakt. Jsou to systémy šité „na míru“ na konkrétní projekty. Je potřeba důsledně dodržet technologické postupy a zohlednit okrajové podmínky při jejich návrhu.


Pro ilustraci posílám letošní referenční terasu, která byla provedena v systému Triflex BTS-P s barevnou úpravou a vsypem protiskluzných mikrochipsů. Terasa (22 m2) před aplikací systému Triflex BTS-P a po ní bez bourání staré dlažby


 


Na obdobné téma:


TRIFLEX PRODETAIL – Specialista na ukončení a opravy
Systémy vodotěsných izolací a stěrkové izolační materiály