Isokorb pro ocelové a dřevěné konstrukce

/autor: /,