Kroky k udržitelnému stavebnictví

Koference Kroky k udržitelnému stavebnictví
Datum konání
12. 4. 2024–12. 4. 2024, 9:30 – 15:00 hod.
Téma
Trvale udržitelný rozvoj ve stavebnictví
Typ události
Konference
Místo
Kongresový sál, PVA EXPO Praha
Adresa
Praha-Letňany

Konference s názvem Kroky k udržitelnému stavebnictví je pořádána jako novinka a její program bude rozdělen do čtyř bloků:

1. Digitální stavební řízení a BIM modeling

Díky digitalizaci stavebního řízení bude moci stavebník podat namísto desítek žádostí jen jeden návrh prostřednictvím intuitivního formuláře. Stavební úřady budou mít pohromadě všechny úkony, které jsou dnes roztříštěné v přípravné fázi, územním rozhodování a stavebním řízení. Stavebník, projektanti i ostatní účastníci budou mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se řízení nachází. Elektronický správní spis bude obsahovat kompletní dokumentaci stavby. Její správa bude navíc možná ve standardizovaných formátech pdf, dwg a BIM. Systém bude efektivně propojovat data o územním plánování a infrastruktuře s informacemi o stavbách a řízeních. Tolik MMR ČR. Přijďte diskutovat a zjistit v jaké fází je tento projekt.

2. ESG – kritéria, výhody, požadavky a důsledky pro firmy, nefinanční reporting a LCA Life-Cycle Assessment

LCA Life-Cycle Assessment posuzuje životní cyklus od výroby produktu po zpracování jeho odpadu. Má pevně danou strukturu a provádí se dle mezinárodních standardů ISO 14040. Jaké jsou dopady do výroby stavebních materiálů?
ESG slouží k posuzování nefinanční výkonnosti firem. Data ESG jsou kritéria, dle kterých se posuzují společensky a ekologicky odpovědní investoři. Jaký vliv má hodnocení na firmu?
Na první pohled se ESG reporting týká pouze velkých firem, v praxi se ale sbírání dat dotkne mnohem širší skupiny subjektů. Velké firmy totiž mnoho údajů vykazují i za takzvaný hodnotový řetězec. Jde zde například o údaje o uhlíkové stopě budovy, ve které sídlí, nebo o další data z dodavatelsko-odběratelského řetězce.

3. Certifikace budov v udržitelném stavebnictví

Za budovy s pozitivním vlivem na zdraví a produktivitu je trh ochoten doplatit. I v hodnocení BREEAM a LEED, o které nové administrativní budovy hodně stojí, se dlouhodobě klientům doporučuje cílit na body a kredity z kategorií IEQ (Indoor Environment Quality) a Health and Wellbeing, protože ty jsou pro klienty nejatraktivnější a mají největší vliv na hodnotu nemovitosti.
Zdá se, že Wellbeing trend má vzhledem ke svému ekonomickému vlivu dokonce větší potenciál než environmentální udržitelnost.

4. Stavební materiály, výrobky a řešení pro budování udržitelných staveb

Prezentace příkladů z praxe – udržitelné, ekologické a šetrné stavební materiály a technologie pro novostavby i rekonstrukce. Návrhy konstrukcí a vhodné materiálové skladby respektující principy trvale udržitelné výstavby.