23. ročník konference Železniční mosty a tunely – úvodní informace a poptávka anotací

/autor: /
23. ročník konference Železniční mosty a tunely s podtitulem setkání správců, investorů, projektantů a stavitelů přešel do první veřejné fáze přípravy.

Organizátoři Vám touto cestou chtějí poskytnout první informace a požádat zájemce o prezentaci o anotace příspěvků a jejich zaslání.

Pro zájemce o prezentaci příspěvku

Zájemce o prezentaci příspěvku zdvořile žádáme, aby do 6. října 2017 zaslali jeho stručnou anotaci
na kontaktní adresu.

Přípravný výbor konference sestaví z přihlášených příspěvků program konference s přihlédnutím k hlavním tématům konference. Autoři vybraných příspěvků budou poté vyzváni, aby příspěvky zpracovali v termínu
do 8. prosince 2017.
Příspěvky bude na konferenci možno prezentovat s využitím dataprojektoru. Technické podrobnosti budou upřesněny v pokynech pro autory příspěvků.

Cíl konference

Cílem konference je výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železničních mostů a tunelů. Konference navazuje na předchozí ročníky, konané v letech 1995 – 2017.


Témata konference

  • Zajímavé realizace železničních mostů a tunelů u nás i v zahraničí
  • Nové poznatky, technologie a stavební hmoty v oboru železničních mostů a tunelů
  • Normy a předpisy v oboru železničních mostů a tunelů
  • Problematika správy mostů a tunelů
  • Případná další témata podle návrhů zájemců o prezentaci příspěvku

Základní organizační informace

Konference bude jednodenní, s programem od 9:30 h. do cca 17:00 h. Pro účastníky konference bude zajištěn oběd a občerstvení. Ubytování zajišťováno nebude.
Jednacími jazyky konference budou čeština a slovenština. Účastníci konference obdrží sborník příspěvků v tištěné i digitální formě. Součástí konference bude prezentace firem v předsálí. Konference bude zařazena
do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Pozvánky s programem konference a organizačními pokyny budou elektronicky rozeslány do 30. listopadu 2017. Informace budou zároveň zveřejněny na webových stránkách www.konferencemosty.cz, www.sudop.cz, www.mosty.cz a www.silnice-zeleznice.cz.

Kontaktní adresy
Program konference:
SUDOP PRAHA a.s., Ing. Dana Wangler, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
e-mail: dana.wangler@sudop.cz

Organizační zajištění konference:
SUDOP PRAHA a.s., Iveta Čermáková, Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel. +420 267 094 304,
e-mail: iveta.cermakova@sudop.cz

Termín konání: středa 18. ledna 2018
Místo konání: Kongresové centrum hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha

Oficiální pozvání organizátorů konference je možné stáhnout zde.