Ohlédnutí za 19. mezinárodní konferencí TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017

/autor: /,
Již podevatenácté se 25. a 26. května 2017 na Štrbském Plese uskutečnila konference Tepelná ochrana budov. Odborné garance a moderování konference se PhD. a Ing. Jiří Šála, CSc. Pořadatelem odborné konference bylo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky, Slovenská komora stavebných inženýrů, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., společnost ŠÁLA-MODI, Praha zé republiky a Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. Konference se tradičně konala v prostorách kongresové haly hotelu Patria se strhujícím výhledem na Vysoké Tatry. Hotel poskytl příjemné zázemí jak pro samotné přednášky, tak i pro následné diskuze účastníků, které se díky jarnímu počasí často přesunuly i na břehy Štrbského Plesa. K vzájemné výměně zkušeností a kontaktů jistě přispěl i společenský večer s živou hudbou. Okruh témat konference zahrnoval jednak právní a technické předpisy související s tepelnou ochranou budov, dále stavební materiály a konstrukce pro snižování energetické náročnosti budov, ale i problematiku výpočtových metod či měření na existujících budovách.  Podtitulem konference bylo Quo Vadis tepelná ochrana budov; směřování oboru je však zřejmé: navrhovat a stavět budovy s téměř nulovou potřebou energie. Během více než čtyř desítek přednášek byly prezentovány novinky ze současného výzkumu, tak i cenné zkušenosti získané letitou praxí. O zkušenosti s použitím ETICS a s výstavbou pasivních domů se podělili i přednášející z Německa a Rakouska (p. Pasker, prof. Treberspurg), což je o to cennější, že tento typ výstavby zde má delší historii. Ale došlo i na diskuzi ohledně tvůrčí svobody architektů, kteří se cítí být omezováni současnými energetickými předpisy, a z nich plynoucí regulací tvaru objektů či poměru ploch výplní otvorů a ostatních konstrukcí. Těšíme se, že i příště setkáme v kruhu přátel tepelné ochrany budov, kterých letošní konferenci navštívilo na 200. Rádi toto odborné setkání podpoříme přinejmenším opět jako mediální partneři.