Akustické systémy STO

/autor: /

Úvodem


Smyslové vjemy navozují náladu a vzbuzují emoce, optické a akustické podněty ovlivňují nejvíce naše pocity. Zvuk působí bezprostředně na centrální nervový systém, a tak mají například hlasitost zvuku, frekvence a četnost zdrojů zvuku vliv na dobrou pohodu a schopnost koncentrace.


Slyšitelnost v místnosti, tedy porozumění mluveného slova, nebo čistota tónů jsou závislé na odrazivosti a pohltivosti podlahy, stěn, stropu a zařízení místnosti. Kov, sklo a mramor jsou velmi moderní ale plně odráží zvuk. Posluchače zasahují zvuky a tóny hned několikrát: přímou cestou mezi zdrojem zvuku a uchem, ale také odrazem, a tím se zpožděním, vícenásobným rozptylem a překrytem. Pokud je doba dozvuku příliš dlouhá, je zvuk nejasný a mluvené slovo často nesrozumitelné. V závislosti na prostoru, jeho velikosti a využití se proto snažíme o regulování doby dozvuku.


Akustické systémy Sto v sobě spojují jak požadavky na prostorovou akustiku, tak také na estetiku a přednosti systémů lze je shrnou do několika hlavních bodů:  • bezesparý stropní systém až 200 m2,
  • výborná prostorová akustika až alfaW = 0,85,
  • požární třídy B1 a A2 podle DIN 4102,
  • četné estetické možnosti ztvárnění pomocí barev a povrchů.

Akustické desky StoSilent Panel/A-Tec Panel, které lze použít na stropy, stěny anebo jednotlivě jako volně umístěný výtvarný prvek, mají střední hodnotu součinitele pohltivosti až 0,85. To znamená, že zvuková energie je podle frekvence v tomto množství absorbována akustickými deskami a jen malá část energie se odráží. Tak se zklidní hluk a šum a vznikne vyvážený zvuk.


Také geometrie prostoru rozhoduje o slyšitelnosti a akustice. Tak může být, podle využití prostor jako např. v přednáškových sálech, žádoucí pro určité části prostoru vysoký součinitel odrazivosti, aby bylo možné vést zvuk dále. I zde nabízí Sto vhodné řešení. Zajímavým doplněním sortimentu Sto jsou akustické desky s možností ochlazování/vyhřívání vzduchu v místnosti – systém StoSilent Cool.


StoSilent Panel


Akustické systémy Sto splňují nejenom požadavky na dobrou prostorovou akustiku ale umožňují současně kreativní ztvárnění prostoru za spolupráce odborného projektanta a designéra. Základem systému jsou akusticky účinné desky StoSilent Panel, jejichž fyzikální vlastnosti jsou v mnoha ohledech ojedinělé. Například při posuzování roztažnosti: s koeficintem teplotní roztažnosti pouhých 8×10-6 m/m.K jsou tyto desky při normálních teplotních změnách v místnosti prakticky bez pnutí. Díky této vlastnosti lze vytvořit bezesparé velkoplošné stropy až do 200 m2.
Další předností je nízká hmotnost desek – ca 5,2 kg/m2. Desky jsou vyrobeny speciálním postupem z dutého skleněného granulátu, snadno se řežou běžnou pilkou nebo odlamovacím nožem a umožňují tak snadnou montáž na nosnou kovovou konstrukci. Bez problému lze vyříznout otvory pro umístění  osvětlovacích těles, zabudovat odvětrání a další prvky.


Systém je estetický nejenom díky velkým bezesparým plochám, ale také díky povrchové úpravě. Sto nabízí jemnou akustickou omítktu StoSilent Superfein, kterou lze dosáhnout velmi atraktivního vzhledu. Omítka se stříká ve třech pracovních krocích a architekti mají na výběr více než 460 barevných odstínů ze StoColor systému.


StoSilent Panel – základní technické údaje:  rozměr desek 1200 x 800 x 15 mm nebo 2400 x 1200 x 15 mm
  střední součinitel pohltivosti NRC až 0,82
  vyhodnocený součinitel pohltivosti zvuku              aw=0,80
  hmotnost cca 5,2 kg/m2
  požární třída B1 podle DIN 4102

Ne jenom jednoduše stěna nebo strop – StoSilent Panel nabízí design par excellence. Neboť s tímto konceptem lze realizovat architektonicky nejnáročnější objekty. Kromě jemné elegance bezesparých ploch umožňuje systém vytvořit i odstupňování ploch, a tím dosáhnout plastických dojmů.


Akustické desky StoSilent Panel Robust jsou ve výrobě dodatečně vyztužené speciální síťovinou, mají vyšší mechanickou odolnost, jsou pružné a mohou být tedy namontovány i ve vyklenuté podobě. Tak lze vytvořit plynulý přechod mezi plochami různých výšek nebo zakřivené či vyduté plochy a tvary.  


U technického systému jsou také často požadována taková řešení, která mají splnit speciální funkce. Tak může bezesparý, velkoplošný systém plnit i funkci odvětrávaného stropu. V místech odvětrání se pak použijí speciální desky StoSilent Panel Alu, které jsou již ve výrobě opatřeny na rubové straně hliníkovou fólií, která zabraňuje průchodu vzduchu povrchem desek.


Nebo je třeba řídit zvuk. Podle geometrie a využití prostoru může být požadováno cílené řízení zvuku. Potom musí plochy zvuk odrážet anebo pohlcovat. StoSilent Panel Reflex je deska, která plně odráží zvuk. Tyto desky lze bez viditelných napojení zabudovat mezi desky, které zvuk pohlcují. Díky povrchové omítce StoSilent Superfein vznikne souvislá a bezespará plocha. Desky StoSilent Panel Reflex mohou samozřejmě řídit zvuk i samostatně jako volně zavěšené prvky.
 
Stropní systémy Sto se montují na speciální, nárazům a průhybu odolnou, výškově nastavitelnou kovovou konstrukci, která umožňuje opticky i akusticky perfektní zpracování. Sto dodává pokyny pro montáž s popisem jednotlivých pracovních operací. Dodržení těchto pokynů zajistí požadovanou kvalitu, pokud vyškolení pracovníci odvedou kvalitní práci.


Akustické stropní systémy Sto se dodávají jako kompletní systém a pro zajištění kvality smí být použity jen odsouhlasené konstrukční prvky, povrchové úpravy a barvy.


StoSilent A-Tec Panel


S deskami StoSilent A-Tec Panel nabízí Sto nový akustický systém v požární třídě A2. Spolehlivost, funkčnost a perfektní estetické ztvárnění podle projektu, to jsou vlastnosti, které dělají StoSilent A-Tec Panel tak žhavě aktuálním. Neboť tyto desky okamžitě zvýší bezpečnost v objektech, vytvoří výbornou prostorovou akustiku a dodají stropům s protipožárními vlastnostmi nevídaného vzhledu. Desky StoSilent A-Tec Panel jsou vhodné všude tam, kde je vyžadována nehořlavost povrchových úprav stěn a stropů, jako např. ve shromažďovacích prostorech, veřejných budovách, školách nebo únikových cestách, např. v hotelích, letištích apod.


StoSilent A-Tec Panel je lehká, monolitická deska s vyváženou pohltivostí ve všech frekvenčních rozsazích. Její vyhodnocený součinitel pohltivosti zvuku je w = 0,85. Deska tak zlepšuje podmínky poslechu, redukuje dozvuk a vytváří příjemnou atmosféru.


Díky zcela nepatrné roztažnosti umožňuje vytvářet bezesparé plochy až do 200 m2. Mimořádně jemný
povrch dodá konečná povrchová úprava StoSilent Superfein a projektantovi je k dispozici více než 460 barevných odstínů StoColor systému.


StoSilent A-Tec Panel – základní technické údaje:  rozměr 1200 x 625 x 25 mm
  střední součinitel pohltivosti NRC až 0,86
  vyhodnocený součinitel pohltivosti zvuku až 0,85
  hmotnost cca 7,0 kg/m2
  požární třída A2 podle DIN 4102


Další možnosti pro zlepšení prostorové akustiky


Dané stavební podmínky objektu mnohdy technicky nedovolují montáž zavěšených nebo předsazených konstrukcí. Přesto je však požadováno zlepšení prostorové akustiky. Proto Sto nabízí omítkový systém pro přímou aplikaci na stropy a stěny, který je obzvláště účinný v oblasti středních a vysokých frekvencí zvuku.


Sto-Akustikputz je speciální minerální omítka, plněná silikátovým granulátem, kterou lze natahovat hladítkem ve více vrstvách až do tloušťky 25 mm. Tato omítka se dodává bílá a na závěr se na ní nastříká dekorativní akustická povrchová omítka StoSilent Fein, kterou lze natónovat podle StoColor systému. Tato skladba spadá do požární třídy B1 a má střední součinitel pohltivosti NRC až 0,58.


Rychlé zpracování velkých ploch strojovým způsobem s pěkným vzhledem nabízí Sto-Akusti-Spritzputz. Jedná se o jednosložkovou minerální akustickou omítku se středně hrubou až hrubou strukturou povrchu. Akustické omítky vykazují zvuk pohlcující účinek teprve tehdy, když jsou naneseny ve více vrstvách, neboť jen tak vznikne požadovaná pórovitost povrchu. Také Sto-Akustik-Spritzputz lze tónovat, když se do dvou posledních vrstev stříkané omítky přidá plně pigmentovaná barva StoColor Tint nebo StoTint Aqua. Přesného požadovaného barevného odstínu se dosáhne barvou StoSilent Color, která se na omítku jemně namlží křížem krážem. Sto-Akustik-Spritzputz spadá do požární třídy A2 a má střední součinitel pohltivosti NRC až 0,51. Porézní, zvuk pohlcující, akustické omítky nemají pevnost běžných omítek, a proto by měly být používány v interiérech jen na stropy nebo horní části stěn.


Pokud je po letech vyžadována renovace povrchu, je vhodnou barvou StoSilent Color, neboť jemně nastříkaná (namlžená) barva zůstane po zaschnutí zvukově propustná, aniž by uzavřela póry v akustické omítce, které jsou důležité pro její akustický účinek.


Někdy je třeba okamžitě vyřešit problém prostorové akustiky, aniž by se musel omezit běžný provoz. Zde může být řešením akustická tapeta Sto-Silentyl. Příliš dlouhé doby dozvuku v prostoru vedou ke sníženému porozumění mluveného slova, obtěžují a často prostě ruší. Právě tam, kde má být zlepšeno slovní dorozumívání, může být akustická tapeta tou správnou odpovědí. Tento potah je obzvláště účinný v oblastech střední a vysoké frekvence mluveného projevu mezi 520 – 4000 Hz, např. ve velkoplošných kancelářích, v ordinacích, školách, restauracích nebo prodejních prostorách – prostě všude tam, kde spolu chtějí lidé vzájemně lépe komunikovat. Povrch Sto-Silentyl tvoří strukturovaná tkanina ze skelných vláken, nalepená na akusticky účinnou vrstvu měkké pěny. Akustická tapeta Sto-Silentyl je už ve výrobě potažena bílou protipožární barvou, aplikuje se podobně jako tapety a jako konečnou povrchovou úpravu se doporučuje použít barvu StoSilent Color.


Sto-Silentyl – základní technické údaje:
  rozměr 12,5 x 0,95 m, tloušťka 10 mm
  střední součinitel pohltivosti NRC 0,33
  hmotnost 1,5 kg/m2
  požární třída B1 podle DIN 4102


StoSilent Cool


StoSilent Cool je akustický systém, umožňující také ochlazování nebo vyhřívání prostoru. Díky tomuto systému může být celoročně udržována v místnosti příjemná teplota, v létě slouží jako klimatizace, v zimně pro vyhřívání. Největšími výhodami je naprosto bezhlučný provoz, bez průvanu a víření či proudění vzduchu, až 70 % úspora energie oproti běžným klimatizačním zařízením, rychlá a jednoduchá montáž. Z desek StoSilent Cool lze vytvořit bezesparý strop až 150 m2 ve více než 460 barevných odstínech StoColor systému.


Do desek je při výrobě zabudován registr s tenkými rourkami, kterými cirkuluje v uzavřeném okruhu voda, čímž je vzduch v místnosti buď ochlazován nebo vyhříván. Tento registr může být z mědi nebo z polypropylénu.


StoSilent Cool – základní technické údaje:


rozměr                                                           1200 x 800 x 15 mm
střední součinitel pohltivosti NRC           až 0,64
hmotnost bez vody    
                                                                        polypropylénový registr   cca 6,7 kg/m2
                                                                        měděný registr                 cca 7,5 kg/ m2
požární třída                                                  B1 podle DIN 4102
výkon při chlazení podle DIN 4715
                                                                        polypropylénový registr   cca 75 W/m2
                                                                        měděný registr                 cca 60 W/m2
výkon při vytápění podle DIN 4706
                                                                        polypropylénový registr   cca 90 W/m2
                                                                        měděný registr                 cca 75 W/m2


Desky mají zabudován registr buď v celé ploše desek nebo jen v určitých částech, aby bylo možné např. vyříznout určitou část desky pro zabudování osvětlení apod. Závěrečný estetický vzhled dodá deskám akustická omítka StoSilent Superfein ve více než 460 barevných odstínech.


Závěr


Akustické stropní systémy Sto se uplatní všude tam, kde klade architekt nejvyšší nároky na estetický a neobvyklý vzhled a tvar stropního systému, vyžaduje velmi dobrý akustický účinek a v neposlední řadě i na úsporu času a nákladů. Minimální hmotnost a vysoká pevnost desek StoSilent Panel dovolují použít velkorozměrové desky 1,2 x 2,4 m. Nejenže jejich montáž postupuje velmi rychle kupředu, velké rozměry znamenají méně stykových spár, méně stěrkové hmoty, méně broušení, a tím větší, akusticky účinnou plochu a dohromady pak úsporu času i nákladů až 40 %. Podtrženo a sečteno – taková kvalita se vyplatí dvojnásob.Referenční objekty s výše uvedenými systémy StoSilent Panel, StoSilent A-Tec Panel a StoSilent Cool můžete najít na internetové adrese: www.verotec.de. Absorpční křivky pro jednotlivé systémy se všemi technickými údaji naleznete v technických příručkách [5, 6].


Literatura


[1] Ch.Wenzlak: Přednáška, StoVerotec, 2004
[2] Akustik, Sto AG, 2003
[3] StoSilent A-Tec Panel, Sto AG, 2003
[4] Kühl- Heiz- / Akustiksystem StoSilent Cool, Sto AG, 2004
[5] Technisches Handbuch, Akustik, Sto AG, 2003
[6] Technisches Handbuch, StoSilent A-Tec Panel, Sto AG, 2003