Asfaltové šindele a nevhodný podklad

/autor: /

Tloušťka materiálu použitého na vytvoření záklopu musí být taková, aby maximální průhyb konstrukce způsobený vlastní hmotností použitých materiálů a působením ostatního namáhání dle ČSN 73 0035 nebyl větší než 1/300 osové vzdálenosti podpěr bednění. Větší průhyb živičný šindel díky své flexibilitě vždy přizná.


Díky tomuto jevu dojde v rámci jednotlivých střešních rovin k vytvoření ploch, které jsou opticky jakoby propadlé a jiné naopak vystouplé. Nejedná se v žádném případě jen o poruchu vizuální a estetickou, ale vyvolává nepříznivé namáhání krytiny a může podpořit vznik dalších poruch.


Text a foto: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia s.r.o.