Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů

/autor: /, ,

Část 2 – Pohled pedagoga

Jmenuji se doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D., a jsem docentem na fakultě architektury se zodpovědností za předměty Pozemní stavby IV, V a VIII, se solitérními přednáškami v cyklu stavební materiály. Učím ale v podstatě od roku 1981, kdy jsem absolvoval stavební fakultu ČVUT. Tedy docela dost dlouho.

V současné době se snažím v rámci své pozice přenést mé informace a zkušenosti na studenty, a to ve všech předmětech, kterých se dotýkám. Je to ucelený řetězec předmětů, který probírá izolační systémy a zejména vodotěsné ze všech možných hledisek.

V rámci fakulty máme předměty, které vytváří studijní řetězec od nejjednodušších, resp. základních informací až po ty nejsložitější, které pak patří do magisterské části studia. Tzn. že se začíná obecnou stavařinou a končí se rekonstrukcemi, které jsou tím nejsložitějším, co na všechny v praxi čeká.

I když máme na škole k dispozici všechna možná prezentační zařízení, do přednášek nosíme vzorečky a v učebně máme malé muzeum izolací, tak návštěva stavby je něco úplně jiného. To je komplexní pohled na celou stavbu v souvislostech. Nerad proto přiznávám, že návštěvy staveb nejsou moc časté a tento typ praxe se vlastně v učebních osnovách moc nevyskytuje. Přitom by tam měl být pevně a v dostatečném rozsahu zakotven. Každý student by měl projít stavbou, aby měl přehled o tom, jak to ve „3D“ vypadá, a nejen na obrázcích z prezentací pedagogů.

Možnost předvést Cechovních Mistrovské zkoušky izolatérů studentům středních i vysokých škol, to by byl můj sen. Asi se však nesplní z kapacitních důvodů. Nicméně možnost vidět provádění izolací, byť jen na modelu (podobném, který slouží při mistrovských zkouškách), by bylo pro všechny studenty velmi poučné.

V rámci mistrovských zkoušek se v současné době provádějí dvě varianty opracování makety – v asfaltech a ve fólii PVC, samozřejmě i s pokládkou tepelné izolace. Jen parotěsná zábrana je u těchto modelů vynechána.

OBR. 4 Příprava tepelné izolace do modelu, vyřezávání tvaru podle vymezené plochy

 

OBR. 5 Rozpracovaná maketa pro provádění asfaltových hydroizolací

 

OBR. 6 Diskuse nad řešením detailu v rámci rozpracované makety u asfaltových izolací

Protože u nás nejsou prakticky žádná kodifikovaná pravidla, jak izolace provádět, tak se zde vyskytují různé varianty provádění podle různých světových výrobců a jejich české kombinace. To vytváří mimořádně pestrou množinu technických řešení, zejména u detailů.

OBR 7 Opracovávání detailu v rámci makety asfaltových hydroizolací

OBR 8 Opracovávání makety – vytažení na svislou stěnu u fóliových hydroizolací 

OBR 9 Opracovávání makety s fóliovou hydroizolací – napojení na fóliové plechy

OBR. 10 Systémový detail opracování atiky od Fatry

Obr. 9 a 10 zachycují rozdílnost mezi systémovým řešením a řešením, které je vylepšené o úhelník z poplastovaného plechu v horní hraně. Toto řešení není obvyklé, ale je vhodné. To je ukázka jen jedné z mnohých rozlišností mezi jednotlivými technickými řešeními, a to bez hodnocení, které je lepší nebo horší. Zato s hodnocením, které řešení je a jak moc riskantní nebo spolehlivé.

Na maketách, které jsou na předcházejících obrázcích, jsou ty nejdůležitější detaily, které se na střeše obvykle vyskytují. Proto jejich správné opracování dává dokonalý přehled o základech izolatérské práce (jak v ploše, tak i v detailech). Na jednom místě je na mistrovských zkouškách možné vidět průřez prakticky všech činností z oblasti izolací u střech s asfaltovou nebo fóliovou hydroizolací.

Provádění izolací patří do základních stavebních řemesel a studenti by měli mít větší povědomí o tom, jak ve skutečnosti vypadá. Měli by znát víc, než jen obsah vyučovacích předmětů, které samozřejmě nemohou postihnout celou škálu této problematiky.

Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů jsou vrcholným stupněm, který může izolatér dosáhnout. Začíná se ale blýskat na lepší časy i v ostatních krocích, které mají za cíl zkvalitnit toto řemeslo. Od roku 1992, kdy absolvovaliii poslední vyučenci v izolatérském řemesle, prakticky neexistovalo místo, kde by se izolatérství vyučovalo. V současné době již tyto možnosti jsou, a to ve dvou formách. První jsou rekvalifikační kurzy, druhou kurzy pro již hotové izolatéry, zaměřené na rozvoj řemeslných znalostí v této oblasti. Obě tyto možnosti zajišťuji z pozice člena představenstva Cechu KPT ČR a spolupracuji na nich jak s firmou A.W.A.L. s.r.o., tak zejména s panem Jiřím Doležalem z firmy IzoDol, s.r.o.

Programy pro tyto kurzy jsou flexibilní a zahrnují vše, od základů svařování až po opracovávání konstrukčních detailů stěrkami (zejména PMMA). Program lze vždy upravit podle konkrétních potřeb a myslím, že by pro všechny úrovně studentů bylo vhodné a potřebné vidět, jak se izolace v praxi provádějí. „Googlení“ v této oblasti moc vhodné není, protože na internetu se vyskytují také velmi vadná videa z provádění izolací, která mohou totálně zmást.

Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

FA ČVUT Praha