Co vyprávěly domy – Třebíč

/autor: /
Třebíč nádvoří

Každý z domů má své tajemství, každý je něčím zajímavý a pro každého z nás může být něčím důležitý. Ať už je to rodný dům, dům, ve kterém žili naši předci nebo dům, který jsme sami postavili pro nás a budoucí generace.

Tentokrát se vydáme na Vysočinu, na břeh řeky Jihlavy, do rodného města mého dědečka, kam jsem putovala v dětství za příbuznými, jako studentka za dobrodružstvím a nyní jako dospělá žena za vzpomínkami na dětství a studentská léta zde prožitá. A poprvé také jako turista – prozkoumat město zapsané na seznam dědictví UNESCO skrznaskrz. Tolik krásných staveb a zákoutí uniklo tenkrát mé pozornosti. Tentokrát mě ale po těch letech nenechaly chladnou.

Havlíčkovo nábřeží

Havlíčkovo nábřeží

Projděme se společně po významných historických památkách tohoto města, alespoň prostřednictvím fotografií.
pohled-trebic.jpg
 
pohled na Třebíč s dominantou města – Městskou věží
 
pohled-trebicii.jpg
 
večerní Třebíč
 
pohled-zidovske-mesto.jpg
 
V ulicích staré židovské čtvrti
Zastávka I.
 
Židovský hřbitov v objetí břečťanu je národní kulturní památkou a druhým největším židovským hřbitovem v ČR čítajícím 2600 náhrobků, z nichž je nejstarší dosud čitelný datován rokem 1631. Pochováno zde bylo asi 11 000 lidí. 
 
zidovsky-hrbitov.jpg
 
brána Židovského hřbitova
 
zidovsky-hrbitov2.jpg
 
židovský náhrobek
 
zidovsky-hrbitov3.jpg
 
židovské náhrobky
 
hrbitov2.jpg
 
židovský náhrobek
 
hrbitov.jpg
 
židovské náhrobky
 
Zastávka II.
 
Bazilika sv. Prokopa tyčící se nad městem postavena v letech 1240–1280 je krásnou stavbou románsko-gotickou, jejíž nejslavnější stavební části jsou bezesporu tři kruhová okna. Z nich je nejcennější okno prostřední, růžicové, svým ztvárněním (avšak nikoli velikostí) podobné oknu v katedrále Notre-Dame v Remeši. Zajímavostí je, že všechna tato okna byla až do roku 1871 zazděna, současně s jejich odkrytím dostala obě boční okna jednoduchou plaménkovou kružbu. 
 
sv.prokop.jpg
 
pohled na Baziliku sv. Prokopa
 
sv.prokop2.jpg
 
pohled na střechy a věže Baziliky sv. Prokopa
 
k-bazilice.jpg
 
cestou k Bazilice sv. Prokopa
 
dvere-baziliky.jpg
 
bohatě profilovaný vstupní portál Baziliky sv. Prokopa
 
okno-baziliky.jpg
 
kruhové okno Baziliky sv. Prokopa
 
okno-baziliky2.jpg
 
kruhové okno Baziliky sv. Prokopa
 
okna-baziliky.jpg
 
kruhová okna Baziliky sv. Prokopa
 
Zastávka III.
 
Zadní Synagoga skrývající fragmenty původních fresek s nádherně zdobeným Hlavním sálem sousedícím s Informačním centrem města byla dostavěna v roce 1669.
 
zadni-synagoga2.jpg
 
pohled na Zadní Synagogu 
 
zadni-synagoga.jpg
 
pohled na Zadní Synagogu
 
strop-zadni-synagoga.jpg
barokní štuková výzdoba stropu Hlavního sálu v Zadní Synagoze
zadni-synagoga.jpg
pohled do Hlavního sálu Zadní Synagogy
 
Zastávka IV.
 
Přední Synagoga zničena požárem roku 1821 a v neposlední řadě půvabný Malovaný dům, který pokud procházíte Karlovo náměstím, tedy středobodem města, nemůžete minout.
malovany-dum6.jpg
vstup do Malovaného domu na Karlově náměstí
 
Malovaný dům byl postaven koncem 16. století benátským kupcem Francescem Calligardim a sloužil jako obchod s koloniálním zbožím. Zanedlouho se začalo domu říkat Františkovský dům, v tu dobu již byl pokryt sgrafity . Těmi je poset od hlavy až k patě. Pod římsou jsou výjevy lovce a vlka, mezi okny jsou biblické postavy. Arkýř je zdoben Pannou Marií se třemi anděly a na boční straně z Haaskovy ulice jsou postavy s loveckou výstrojí. Na levé straně domu je žena hrající na loutnu, Panna Maria a další světské postavy. To vše je orámováno ornamentální výzdobou. Spodní část je zdobena portréty měšťanů. Později byla sgrafita zakryta, obnovena byla až roku 1903 odbornou péčí profesora třebíčského gymnázia Josefa Kozlanského. V sedmdesátých letech se zdi domu začaly vychylovat do ulice. Na sedm let byl proto uzavřen a opravován. Znovu otevřen byl 30. dubna 1987.  Vyčistěna byla i sgrafita. Nejen pro dnešního turistu má dům obrovský význam. V nově upraveném přízemí našla prostor výstavní síň a naproti bylo v roce 2002 otevřeno informační centrum. V patře je umístěna i obřadní síň. Zajímavostí je od roku 2017 umístění  stereoskopu Kaiserpanorama, který dřív býval ve stejném místě umístěn.
malovany-dum2.jpg
sgrafity ozdobený Malovaný dům
malovany-dum13.jpg
 
malovany-dum-7.jpg
 
Malovaný dům s pěkně graficky zpracovaným rozcestníkem v popředí
 
malovany-dum9.jpg
 
pohled na Malovaný dům z Haaskovy ulice, vpravo Městská věž
 
Na každém kroku se zde prolíná historie se současností. Můžete si vybrat. Já ráda sním… Onehdá, když jsme se pozdě večer vracely s maminkou z města, od vinárny Ráchel se linula krásná hudba, byla jsem součástí toho židovského města s jeho lidmi a čarokrásnou hudbou. Poslouchaly jsme a když hudebníci skončili, šly jsme dovnitř, objednaly si večeři a hovořily dlouho do noci s rodinou majitele. 
 
Zastávka V.
 
Pohled z výšky 75 m vysoké Městské věže na střechy Třebíče je také úchvatný. 
 
pohled-z-veze.jpg
 
pohled na Třebíč směrem na Karlovo náměstí z Městské věže
 
pohled-z-veze2.jpg
 
střechy Třebíče
 
pohled-z-veze-3.jpg
 
pohled z Městské věže na střechy okolo Karlova náměstí
 
strechy-vez.jpg
 
pohled na Městskou věž
 
zvon-mestske-veze.jpg
 
zvon Městské věže
Zastávka VI.
Na oběd se zastavte v Centru Lihovar nebo v Černém Domě, ani jedno zastavení vás nezklame.
centrum-lihovar.jpg
 
Zastávka VII.
Pro originální ručně vyráběný keramický svícen si dojděte do obchůdku Míša na Karlově náměstí, bude tam možná sedět a usmívat se na vás kluk jménem Michal, který přišel při dětském dobrodružství o ruku. Tou druhou vyrábí tyto úžasné svícny a ještě k tomu krásně maluje…
 
lampa-prace.jpg
 
Michal v obchůdku Míša při práci, která ho naplňuje
 
lampy-misa.jpg
 
obchod Míša – Michalovy keramické lampy pro radost
 
Zastávka VIII.
 
Toto město má kouzlo. Na jednu stavbu jsem docela zapomněla. Na Větrný mlýn, který si sedí tiše nad silnicí v části města s názvem Borovina. Ten bych tu opravdu nečekala.. Třebíčský větrný mlýn nebo jinak také Větrník je větrný mlýn holandského typu sloužící ke mletí takzvaného třísla pro třebíčské koželuhy. Nachází se na tzv. Kanciborku, v ulici U Větrníku.
 
vetrnik.jpg
 
Pokaždé, když město navštívím, potkávám kulturu na každém kroku.
 
kultura-ve-meste.jpg
 
Z výstavy Úhel pohledu
 
kulturaii.jpg
 
Z fotografické výstavy pod širým nebem – Zahrada OPEN
Nakonec pár detailů, které dotvářejí atmosféru města…
detaily-dotvarejici-atmosferu.jpg
 
malovaný strop v průchodu nad kavárnou na Karlově náměstí
 
lampa-sal-muzeum.jpg
 
lustr v sále Muzea Vysočiny
 
schranka.jpg
 
poštovní schránka u domku
 
stare-mesto.jpg
 
průhled (veřejný průchod) domem v Zámostí – z ulice Leopolda Pokorného směrem na Havlíčkovo nábřeží
 
Zajeďte ochutnat v září výborný burčák a strávit zde čas, který by se alespoň na chvilku mohl zastavit… Přeji si to pokaždé, když vstoupím do tohoto právem na seznam kulturního dědictví zapsaného města.
 
Zdroj: vlastní zážitky autorčiny při toulkách městem doplněné informace z Wikipedie
 
Foto: autorka
keen.jpg
zastávka poslední – je potřeba si odpočinout a načerpat síly na další výlet po naší krásné vlasti…