Půvab českých kostelů – Kostel sv. Petra a Pavla, Dolany u Hlinců

/autor: /
Kostel sv. Petra a Pavla, Dolany u Hlinců
Není nic romantičtějšího než kostelík opuštěný v poli obklopený nedotčenou přírodou. Poprvé jsem jej zřela v krásné knize „Berounka – Řeka bez pramene“, kde mě okouzlil. Toužila jsem jej spatřit a vydat se k němu – po stopách jeho historie i aktuálnosti. 
 
Pojďte se společně s námi v tom prázdninovém, nyní tropickém, období projít kolem Berounky. Na Zvíkovci nebo na Slapnici je moc hezké koupání…
 
Z pohledu polohy:
 
dsc5103.jpg
 
Kostel stojí v krásném údolí řeky Mže (Berounky) zcela o samotě, uprostřed polí, v malebné poloze pod svahem, na němž se nachází několik domků. Přes řeku zde přecházela v minulosti zemská stezka. Přicházela od Zvíkovce a pod dvorem Hamouz procházela pod strání brodem přes Mži. Podle pamětníků existoval převoz v těchto místech do roku 1920. Zemská stezka pak pokračovala kolem kostela, míjela vpravo ležící bývalou tvrz pánů z Řebříka z období okolo roku 1300 a stáčela se přes brod pod bývalou panskou hájovnou k údolíčku Dolanského potoka, kudy pak směřovala dále k západu ke dvoru Ptyč, odkud pokračovala opět západním směrem a směřovala na Krašov – mimochodem Krašov je krásnou zříceninou hradu s nádherným výhledem na Berounku. A trempíci zde mohou přespat pod střechou – v místním Pekle. Paráda. Romantika s výhledem na řeku…
 
Z pohledu stavby:
 
dsc5138.jpg
 
dsc5147.jpg
 
dsc5163.jpg
 
dsc5148.jpg
 
dsc5154.jpg
 
dsc5156.jpg
 
Kostel je orientovaný, jednolodní, tvořený čtvercovým presbytářem a obdélnou lodí s vnějšími opěrnými pilíři šikmo diagonálně postavenými do rohů. Presbytář je od lodi oddělen hrotitým vítězným obloukem. Na jižní straně presbytáře stávala sakristie a oratorium, na severní straně stával objekt, který mohl být původní sakristií nebo později i márnicí. 
 
Z pohledu aktuálního dění:
5. října 2000 schvaluje Zastupitelstvo obce Hlince na svém veřejném zasedání žádost o převod kostela s přilehlými pozemky do vlastnictví obce s cílem věnovat se obnově této významné kulturní památky.
 
Obec Hlince v roce 2015 napomáhala s přípravou kulturních akcí a organizací svatebních obřadů, a kromě průběžné údržby kostela včetně jeho okolí a přístupových cest zabezpečila také obnovu a vyčištění okapního valounového chodníku okolo celého kostela, který zarůstal plevelem a pod nánosem opadaných omítek přestal plnit svoji původní funkci. 
 
Kostel se poprvé zapojil v červnu 2015 do „Noci kostelů“, otevřený kostel nabídl nevšední atmosféru uvnitř i v jeho okolí včetně příjemného programu.
 
Z pohledu historie:
Kostel sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců byl postaven pravděpodobně jako románský v 10.–12. století n. l. a je považován za jeden z nejstarších v Čechách. Archeologickým průzkumem však bylo pod základy prokázáno starší pohřebiště a také to, že na tomto místě stávala ještě starší svatyňka, na jejíchž základech byl současný kostel postaven. Některé archaizující prvky zdiva (druhotně zazděná románská hlavice, z románské patky sloupku /stejného průměru jako hlavice/ druhotně v baroku opracovaná kropenka, monolit okénka v západní stěně a kvádříky zazděné v současném zdivu) a odkryté základy románské věže bývalého kostela s typickým řádkovým románským zdivem z kvádříků toto nevylučují, lze se domnívat, že osídlení původních Dolan a vznik kostela s původním pohřebištěm sahají až do doby románské (10.–12. století n. l.), tedy do doby vlády Přemyslovců (880–1306). Lesnaté území strmých břehů nad řekou bylo osídleno již v pravěku. Stopy po keltském osídlení jsou zde velmi intenzivní v lokalitách Podmokel, Zvíkovce, Hradiště a Čilé. 
 
V roce 1874 je ve farní Chříčské kronice zmiňován havarijní stav „Dolanské zvonice“ nad středem kostela, resp. nad kůrem, která byla dřevěná, krytá šindelem. Nacházely se v ní dva velké zvony z roku 1553 a 1654, které byly odvezeny do Chříčského kostela sv. Jana Nepomuckého v roce 1878. Při opravě kostela v roce 1895 byla na západní straně střechy vystavěna nová sanktusová věžička, ve které byl umístěn pravděpodobně již jen jeden z malých zvonů ze Chříčské zámecké kaple. Ten se dnes zřejmě nachází ve zvoničce v Holovousích. Existence zděné věže byla potvrzena archeologickým průzkumem v západní stěně lodi kostela. Jednalo se o věž původního románského kostela, která byla odstraněna při jeho přestavbách buď na přelomu 13. a 14. století anebo až při jeho celkové opravě v roce 1530. 
 
Kostel byl farní až do 90. let 18. století, po zřízení lokálie na Chříči poklesl na filiální a ve dvacátém století pozbyl náboženského významu vůbec. Jako farní byl součástí různých vikariátů, nejčastěji a naposledy však kožlanského. V kostele sv. Petra a Pavla v Dolanech probíhaly bohoslužby a konaly se k němu za tímto účelem poutě, nejvýznamnější byly 29. 6. na sv. Petra a Pavla a 18. 8. na sv. Jáchyma. 
 
Slovo závěrem: 
Je krásné, že tato kulturní památka je hojně využívána ke společenským událostem – svatebním obřadům, poutím a výstavám – a má tak předpoklady k tomu, že nám dlouho vydrží.
 
dsc5174.jpg
 
dsc5178.jpg
 
dsc5180.jpg
 
dsc5181.jpg
 
Létu a poznávání naší rozmanité vlasti zdar!
 
Úvodní, sem tam vložené (doplňující) a závěrečné slovo: autor
Foto: autor