ČSN 73 1901 – Navrhování střech Komentář č. 5 – Ing. Marek Novotný, Ph.D. – Termíny a definice

/autor: /,

Provozní a neprovozní střechy

Scan č. 1

Scan č. 2

V této části normy je řešena základní funkce střechy obecně. Tedy rozdělení je na dvě části – střechu bez provozu a střechu s provozem. V normě je přímo jmenovaná funkce střešního pláště – pochůzná nebo pojízdná. Do toho samozřejmě patří i vegetační, resp. kombinace jednotlivých funkcí.

Scan č. 3

V rámci komentované normy je řada významných pojmů, které je vhodné respektovat, i když nejsou kategoricky vyžadovány. Osobně považuji navrhování chodníčků na přístupových trasách k technickým zařízením za nezbytnou nutnost. Hydroizolační materiály, které jsou používané na střechách, jsou mechanicky poškoditelné, a proto bychom tomu měli maximálně bránit. Proto pohyb po vyznačených trasách, kde je hydroizolace zesílena přidáním vrstvy, která tvoří tento chodníček, považuji za mimořádně důležité.

Ta důležitost je nejen v oblasti ochrany hydroizolace (v případě asfaltových hydroizolací může v létě dojít k významným poškozením), ale i z hlediska vlastního provozu. Nekryté fólie jsou velmi hladké a v případě, když je na nich námraza nebo vlhkost, tak uklouznutí není nic vzácného. Proto je výhodné mít na povrchu něco, co je opatřené profilací, která je protiskluzná.

Je zde ještě jeden důležitý faktor. V rámci provozních koridorů může dojít k prošlapání teplené izolace (zejména u desek z minerálních vláken), což poškozuje tuto tepelnou izolaci. Jednou z možností eliminace těchto vad a poruch je právě použití chodníčků, které tento typ poškození eliminují nebo významně omezí.

Jedno míst, které je prakticky na každém střešním plášti,  je oblast výlezu na střechu, kde by nějaká úprava, která zlepšuje tuhostní vlastnosti izolačního souvrství, měla jisto jistě být.

Měla by platit filosofie, že je nutné chránit hydroizolace před poškozením, ale též zajistit bezpečnost provozu na střechách.

Jinak to dopadne jako na Obr. č. 1, což se pak oprávněně stane jednou z reklamací.

Obr. č. 1 – prošlapaná tepelná izolace právě pod komunikačním koridorem

Obr. č. 2 – příklad pochozího chodníčku na ploché střeše

Chodníček, který je na Obr. č. 2, je velmi masivní a samozřejmě zabraňuje jakémukoliv poškození hydroizolace. Takovéto chodníčky by měly být snem každého majitele střechy.