Význam spádování plochých střech a výběr funkčního systémového řešení

/autor: /, ,

Dalším příspěvkem, který zazněl na konferenci Izolace 2021, je článek o významu spádování plochých střech a výběr funkčního systémového řešení. Autorem příspěvku je Ing. Halina Kučerová ze společnosti Rockwool, a.s. – generálního partnera konference Izolace 2021.

Správně navržena a provedena střecha musí zajistit bezchybné fungování střechy a její dlouhou životnost. Při navrhování střech je nutné zohlednit nejenom stále vyšší nároky z hlediska úspory energií, požární bezpečnosti, akustických nebo mechanických vlastností.  Střechu je nutné rovněž správně navrhnout a provést z pohledu odvodnění střešního pláště. Pečlivý návrh detailů a následná jejich kvalitní realizace je předpokladem spolehlivého fungování a zajištění dlouhé životnosti střech.

Význam spádování plochých střech a výběr funkčního systémového řešení