Fotogalerie o konferenci Izolace 2016

/autor: /

Konference Izolace 2016 je již minulostí a tak se vám pokusíme její průběh připomenout. Jak pro ty, kteří na konferenci byli, tak i pro ty, kterým se to letos nepodařilo. Opět jsme zvolili formu fotoreportáže s krátkým komentářem. Na podrobné hodnocení je příliš brzy a vlastně jediný kdo je oprávněný hodnocení vystavit jsou její účastnící. Jaká konference byla budou tak trochu moci postupně posoudit i ostatní, protože jednotlivé příspěvky budeme postupně uveřejňovat.

o01.jpg
Příprava konference začíná vlastně hned po skončení té předešlé a končí evidencí všech nově přihlášených, …

o02.jpg
… přípravou „výzdoby“ sálu, kontrolou techniky, …

o03.jpg
… ale i zajištěním nejenom duševního občerstvení v podobě kvalitního programu.

o04.jpg
A až teprve potom je možné v klidu otevřít registraci pro příchozí …

o05.jpg
… a umožnit jim srdečná setkání opět po roce na dalším ročníku.

o06.jpg
Čas byl ovšem neúprosný a odborný garant musel všechny sezvat do sálu, …

o07.jpg
,,, aby prof. Oláh z STU Bratislava mohl svou přednáškou konferenci před plným sálem zahájit.

o08.jpg
Na přednášku prof. Oláha navázal doc. Svoboda z ČVUT Praha, …

o09.jpg
… kterou si nenechalo ujít téměř celé osazenstvo pořadatele konference.

o10.jpg
Na představení nových možností kontroly obálkových konstrukcí pomocí platformy PEKAMSIS Ing. Novotným …

o11.jpg
… navázal Ing. Bukovský fasádami ze dřeva, aby ukončil první blok přednášek.

o12.jpg
Již pátého vyhlášení Memoriálu doc. Fajkoše se poté ujal pan Krupka, …

o13.jpg
… aby ocenil mladé studenty za jejich studentské práce v několika kategoriích.

o14.jpg
Na ocenění nastávající generace mladých kolegů ze všech staveních vysokých škol v Čechách a na Slovensku …

o15.jpg

… navázalo premiérové předání řádu Zlatého hořáku za celoživotní propagaci stavební fyziky. Prvními oceněnými byli (zleva) doc. Kutnar, doc. Fajkoš in memoriam, za kterého ocenění převzala paní Fajkošová, prof Oláh a doc. Kulhánek spolu se zakladatelem řádu Ing. Novotným.

o17.jpg
Po slavnostním předání cen a občerstvení pokračoval Ing. Mrkva přednáškou o izolačních prvcích IZOKORB, …

o18.jpg
…  Ing. Matoušek  navázal informací o systémovém řešení obvodových plášťů ROCKWOOL a …

o19.jpg
… Ing Štok představil ucelený systém kotvení fasád od SFS Intec.

o20.jpg
Ing. Pokrivčák si zjevně užíval pozornosti posluchačů když představoval správné navrhování sortimentu KnaufInsulation.

o21.jpg
Po přestávce na oběd plamenným přednesem informoval o požárních předpisech plk. Hošek z GŘ HZS …

o22.jpg
 … a protože pěnové sklo nehoří, pak je vhodné i do interiéru, jak prozradil Ing. Vychytil.

o23.jpg
O  (ne)dobré přípravě podkladu a podlepování desek u kontaktního zateplovacího systému informoval Ing. Loukotka, …

o24.jpg
… o správných detailech pro osazování střešních oken měl přednášku Ing. Dvořák ,,,,

o25.jpg
… a o lehkých obvodových pláštích měl příspěvek Ing. Kapička.

o26.jpg
Poslední blok přednášek začal informací o historii a budoucnosti pěnového polystyrenu Ing. Vörös.

o27.jpg
Problematiku osazení oken a parapetních plechů u zateplovacích systémů měl na starosti Ing, Červenka.

o28.jpg
O negativních vlivech zateplovacích systémů na neprůzvučnost konstrukcí byla přednáška Ing. Pelecha.

o29.jpg
V poslední přednášce konference přinesl Ing. Keim informaci o návrhu revize ČSN o navrhování střech.

o30.jpg
Na konec byla vylosována tombola pro připomenutí záslužné práce chráněné dílny Eliáš, kterou konference propaguje.

o31.jpg
Za vaší návštěvu konference Izolace 2016 děkuje a na další ročník konference Izolace 2017 Vás srdečně zve celý kolektiv společnosti A.W.A.L. s.r.o.