Historie izolací v Čechách a na Slovensku – sjíždění asfaltových oxidovaný pasů

/autor: /

Anotace:

Historie nám přinášela různé typy hydroizolací, těmi historicky nejdůležitějšími byly oxidované asfalty, v tomto případě ve formě natavitelných pasů. Jejich životnost a funkčnost byla omezená. Jedním z důvodů popisovaného jevu je absence korektního mechanického kotvení, které se začalo rozvíjet po roce 1990.

History has brought us various types of waterproofing, the most important historically were oxidized asphalts, in this case in the form of torch on belts. Their durability and functionality were limited. One of the reasons for the described phenomenon is the absence of correct mechanical fastening, which began to develop after 1990.

Die Geschichte hat uns verschiedene Arten von Abdichtungen gebracht, die historisch wichtigsten waren oxidierte Bitumen, in diesem Fall in Form von Schweißenbahnen. Ihre Lebensdauerund Funktionalität waren begrenzt. Einer der Gründe für das beschriebene Phänomen ist das Fehlen einer korrekten mechanischen Befestigung, die sich nach 1990 zu entwickeln begann.

Oxidované asfaltové hydroizolační materiály byly součástí naší historie a byly prakticky první povlakovou prefabrikovanou hydroizolací, která fungovala. Tedy, když se dobře provedla a nebylo tam moc detailů a nebylo to v příliš velkém spádu atd. atd.

V České republice byla řada výrobců, lze jmenovat ty tradiční jako Charvát, a.s., Dehtochema nebo Bitumat. Tyto výrobny, snad s výjimkou Charváta se různě měnily a přejmenovávaly.

Na následujících obrázcích jsou fotografie sjíždějící hydroizolace z oxidovaných asfaltových pasů. Je to případ z doby, kdy ještě nebylo masivně používáno mechanické kotvení, které také, v nedávné minulosti prodělalo zajímavý vývoj od rezavějících jednoduchých rozpěrných nýtů až po velmi sofistikované kotevní prvky v kombinaci plast a kvalitně antikorozně ošetření kov.

Obr. č.  1 – Sjíždění asfaltových oxidovaných pasů ze šedové střechy

Obr. č.  2 – Detail sjetých oxidovaných asfaltových pasů ze šedové střechy

Obr. č.  3 – Detail trhání oxidovaných asfaltových pasů, které sjíždějí ze šedové střechy

 

Oxidované natavitelné asfaltové hydroizolační pasy se používaly v poměrně dlouhém historickém období, které začínalo v sedmdesátých letech a překrývalo se i do devadesátých let, kdy byly tyto materiály vytlačovány jednak modifikovanými asfalty, nejprve modifikovanými APP, posléze i SBS, ale pak i fóliovými izolacemi, které jsou v současné době velmi významným hydroizolačním materiálem. Ruku v ruce s tímto vývojem šel také vývoj příslušenství včetně mechanického kotvení a dalšího.

Sjíždění asfaltů musíme rozdělit do dvou částí a to jednak celých materiálů (viz vložené fotografie), kdy došlo ke sjíždění oxidovaných hydroizolačních materiálů ze šikmých stavebních konstrukcí, protože tam byly drženy pouze sílou navaření k podkladu. Tato síla navaření je zcela nedostatečná a teplené zatížení, které v současné době je i přes 90 °C, je takové, že bez mechanického kotvení tyto materiály sjíždějí.

Druhý typ je sjíždění vrchní vrstvy asfaltu, ale to se děje u moderních asfaltových modifikovaných pasů, které nemají dostatečnou tepelnou odolnost, případně jsou ještě vystaveny ještě dalšímu zdroji tepla. V tomto případě dochází jednak k rozestupování asfaltu – krokodýlingu, ale též ke sjíždění vrchní vrstvy asfaltu po výztužné vložce. Platí čím hmotnější vložka tím tvoří lepší separační vrstvu a tím lépe po ní sjíždí asfaltová izolační hmota. Viz také Krokodýling byl zde s námi vždy – IZOLACE.cz.

V každém případě vložené fotografie dokumentují dobu, kde se nepoužívalo mechanické kotvení a z velmi šikmých ploch sjížděl hydroizolační povlak kompletně. Je nutné dodat, že ani kvalitní mechanické kotvení by nezabránilo tomuto jevu, protože tehdejší výztužné vložky neměly dostatečné pevnosti, aby je bylo možné řádně mechanicky přikotvit.

 

Další historické systémy viz také Historie je důležitá – akrylátové izolace – IZOLACE.cz, Historie izolací v Čechách a na Slovensku – Reflexol  (reflexní nátěr), Historie izolací v Čechách a na Slovensku – asfaltové nátěry – IZOLACE.cz

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, sjíždění, mechanické kotvení, teplotní odolnost