Historie izolací v Čechách a na Slovensku – Reflexol  (reflexní nátěr)     

/autor: /

 

Anotace:

Historie nám přinášela různé varianty řešení hydroizolací. Jedním z nich byl i princip ochrany, resp. prodloužení životnosti asfaltových oxidovaných hydroizolace – reflexní nátěr Reflexol, jehož základní funkcí bylo prodloužení životnosti střešního pláště, tj. celé povlakové krytiny.

History has brought us various variants of waterproofing solutions. One of them was the principle of protection, respectively. prolonging the service life of asphalt oxidized waterproofing – Reflexol reflective coating, the basic function of which was to extend the service life of the waterproofing.

Die Geschichte hat uns verschiedene Varianten von Abdichtungslösungen gebracht. Einer davon war das Prinzip des Schutzes. Verlängerug der Lebensdauer von Asphaltoxidabdichtungen – Reflexol-Reflexbeschichtung, deren Grundfunktion darin besteht, die Lebensdauer der Abdichtun.

 

Jednou z dramatických nevýhod asfaltových oxidovaných hydroizolačních materiálů, byla jejich krátká životnost kombinovaná s nedostatečnou tepelnou odolností, která se obvykle pohybuje kolem 70 °C, což je na současnou klimatickou situaci opravdu málo. V důsledku těchto nedostatečných technických parametrů, byla bezporuchová funkce oxidovaných hydroizolačních materiálů velmi omezená a základní snahou bylo životnost prodloužit. Reflexol – tj. název al. reflexního materiálu byl vhodným řešením, který výrazně snížil povrchovou teplotu jinak černého asfaltu.

Obr. č.  1 – Reflexol se natíral na hydroizolaci bez ohledu na její stav

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  2 – Reflexol se natíral i na svislé konstrukce

Obr. č.  3 – Plocha natřena Reflexolem byla pevně spojená s podkladem, tj. plně kopírovala situaci podkladu, takže se rozestupovala tam, kde se rozestupoval podklad

Obr. č.  4 – Reflexolem se primárně natírala hydroizolace (zde jsou patrné i zkorodované klempířské detaily)

Obr. č.  5 – Nátěr Reflexolem v ploše a u vytažení na svislou, kde je patrné, že tento přechod již praská a nátěr se v tomto bodě rozestupuje

Obr. č.  6 – Nátěr Reflexolem v ploše a v detailech

 

Konstrukční detail vytažení na svislou byl řešen pomocí plechového úhelníku. Oxidované hydroizolační materiály nebylo možné ohýbat do pravého úhlu, tak se na svislou konstrukci vytahovaly přes klempířské prvky. U kruhových prostupů to bylo trochu jinak, vytvořil se kolem nich náběh (maltový), který se oizoloval. Samozřejmě, že tehdy byly k dispozici pouze litinové kanalizační trubky, tak jak je vidět na předchozím obrázku. Tyto trubky měly naprosto charakteristicky tvar a přesně tyto prostupy odpovídaly době před rokem 1990.

Obr. č.  7 – Nátěr Reflexolem v koutě a to včetně vytažení na svislou konstrukci

Obr. č.  8 – Nátěr Reflexolem, včetně svislých konstrukcí a dalších detailů, prostupu

Obr. č.  9 – Reflexolem se natíralo vše

 

Princip prodloužení životnosti oxidovaných asfaltových hydroizolačních materiálů pomocí nátěrových hmot, které tam dodaly hmotu, byl v podstatě správný. Nicméně oxidované asfaltové hydroizolační materiály neměly dostatečné technické vlastnosti tak, aby dlouhodobě fungovaly a nátěry (jakékoliv) do moc nezachránily.

Kromě toho přidání této vrstvy bránilo kvalitnímu navaření dalších asfaltových pasů, v případě potřeby sanace adicí, tj. přidáním dalších izolačních vrstev.

Tento princip se používal v osmdesátých letech, ale i na začátku devadesátých let bylo možné se potkat se střechami, které byly takto ošetřeny.

Nicméně na tomto příkladu je patrné, že v naší izolatérské historii bylo mnoho kroků, které dokumentovaly stav našeho poznání v té které době a řada myšlenek pracovala s velmi rozumným technickým myšlením. Problémem byla materiálová dostupnost.

 

Další historické systémy viz také Historie je důležitá – akrylátové izolace – IZOLACE.czHistorie izolací v Čechách a na Slovensku – asfaltové nátěry – IZOLACE.cz.

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, asfaltové, reflexní nátěry, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, Reflexol, oxidované asfalty, krokodýling