Izolatérská historie – akrylátové izolace s minerálním vsypem

/autor: /,

Anotace:

Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace, kryté minerálním vsypem, které jsou uvedeny v následujícím článku.

History has brought us various non-standard waterproofing, which turned out to be non-functional. One example is acrylic coating, covered with a mineral backfill, which are listed in the following article.

Die Geschichte hat uns verschiedene nicht standardmäßige Abdichtungen gebracht, die sich als nicht funktionsfähig erwiesen haben. Ein Beispiel sind Acryl-Estrichabdichtugen, die mit einer mineralischen Bestreuen versehen sind, die im folgenden Artikel aufgeführt sind.

 

Historie je důležitá a to i při znalostech minulých slepých uliček při hledání kvalitních a funkčních hydroizolačních povlaků.

Jenou z posledních variant akrylátových stěrek je jejich doplnění o minerální vsyp. Tento vsyp se prováděl do vrchní izolační vrstvy a měl chránit vlastní izolaci před UV zářením, tak jak je to u asfaltových hydroizolací, které jsou kryty minerálním nebo keramickým hydrofobizovaným posypem. Tady se jedná o implementaci správných myšlenek na nesprávnou podstatu a s použitím nesprávného vsypu.

Příhoda z tvrdého život soudního znalce.

Jednoho dne jsem byl objednán na znalecký posudek „opískování“ laku aut na jednom pražském sídlišti. Když jsem se divil proč to chtějí od znalce z oboru izolací, bylo mi řečeno, že široké daleké okolí obviňuje z dané situace hydroizolace provedené na jednom z domů tohoto sídliště. Musím konstatovat, že to byla pravda. Sání větru je neoddiskutovatelný fenomén, takže ostrohranný posyp, který byl použit jako vsyp do provedené akrylátové hydroizolace se uvolnil a lítal po sídlišti a ta auta opravdu opískovával. Z toho plyne, že při řešení střech je nutné dbát i na to, aby jednotlivé použité součástí drželi spolehlivě dohromady a aby nebylo nebezpečí, že se něco uvolní a bude to létat po širokém a dalekém okolí.

Tady je nutné jmenovat období, tyto akrylátové stěrky se začaly objevovat se začátkem devadesátých leta a jejich používání končilo na začátku dvacátého prvního století. Tedy zhruba cca 10 let se tyto stěrky objevovaly na našem trhu, to platí o akrylátových stěrkách bez ochranného vsypu. Ty se prováděly na konci tohoto období, tj. v druhé polovině devadesátých let.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na předmětný střešní plášť

Jednalo se o klasický panelákový objekt, kde bylo nutné vyměnit, nebo opravit hydroizolaci a bylo to vyřešeno jednou z tehdejších slepých uliček – akrylátovými stěrkovými izolacemi s finálním vsypem z křemičitého písku (což je dobré brusivo).

Je nutné si také všimnout široké volné krajiny v okolí, kde se mohou větry prohánět bez jakékoliv překážky.

Obr. č.  2 – Celkový pohled na předmětný střešní plášť

Na předmětném střešním plášti je nutné si všimnou ještě jedné důležité věci. Základní izolatérská poučka říká, čím větší spády, tím lépe, resp. čím rychleji dostanu vodu ze střechy tím lépe.

 

V tomto případě se to moc nedařilo, na střechách byly louže. Je nutné říci, že arylátové hydroizolace toto nemají moc rády a ve stojící, dlouhodobě působí vodě se rozpouští.

Obr. č.  3 – Na tomto obrázku je patrné, že z některých částí střechy byl vsyp sfouknu zcela a totálně

Obr. č.  4 – Detail plochy, kde je vidět bodová totální destrukce této izolace (v díře je patrný podkladní asfaltový oxidovaný pás, který byl touto akrylátovou hydroizolací sanován – marně)

Obr. č.  5 – Detail plochy s potrhanou výztužnou mřížkou (vložkou)

Obr. č.  6 – Detail plochy se sérií míst s poškozenou vrchní vrstvou akrylátové hydroizolace

Obr. č.  7 – Vytažení na atiku

Obr. č.  8 – Vytažení na atiku

 

Akrylátové izolace mají plastickou reakci na protažení, tj. to znamená, že jejich protažení je trvalé. V důsledku této vlastnosti vznikají nad trhlinami nebo jinak pohybujícími se spárami, takovéto vlny.

Obr. č.  9 – Detail koutu s deformovanou vložkou

Obr. č.  10 – Detail rohu

Obr. č.  11 – Detail krokodýlingu ne stěrkové akrylátové hydroizolace Krokodýling byl zde s námi vždy – IZOLACE.cz

Krokodýling je fenoménem asfaltových hydroizolací, ale jak vidět vyskytuje se i u dalších typů hydroizolací, tak jak je vidět na předcházejícím obrázku.

Akrylátové hydroizolace byly krátká, ale zajímavá slepá ulička v našich hydroizolacích. Je zajímavé, že bylo složité najít normu, která by takovéto řešení zakazovala. Nicméně v současné době tedy rok 2021 se již takovéto hydroizolace nevyskytují a určitě to nebude jen tím, že vsyp opískovával auta, ale spíše tím, že to moc dlouho nefungovalo.

Celé toto řešení mělo ještě jeden bonus a to zacpané kanalizační potrubí, protože posyp se velmi rychle splachoval, co neuletělo to odplavalo a v potrubí se to spojilo s odplaveným akrylátem a docela slušně to zabetonovalo veškeré odvodnění.

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, akrylátové, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, odvodnění, krokodýling.