Hrůza padá na izolatéry (a kroupy na fólie)

/autor: /

Konstatuji, toto je případ marginální, většina výrobců a většina fóliových materiálů kroupy přežije, a to opakovaně. Ty, které to nepřežijí, nepatří na střechu.

Obr. č. 1 – cedníkoídně perforovaná fólie mPVC

Obr. č. 2
Na obr. č. 1, 2 je perforovaná fólie, nejedná se o ojedinělé perforace, ale o plošné poničení hydroizolačního materiálu takového charakteru, že se tomu lze jen velmi těžko věřit.
Na následujících obrázcích jsou obrázky příkladů porušení této fólie. Nejedná se vždy o kroupy, ale i o smršťovací síly, které ve fólii vznikají migrací změkčovadel.

Obr. č. 3 – otěr povrchu podrážkami bot

Obr. č. 4 – detail stopy boty, včetně praskliny

Na obr. 3 a 4 jsou patrné stopy o otěru povrchu fólie botami těch, kteří se tam procházeli a mapovali rozsah poškození. Počítání prasklin nebylo možné, protože jich tam bylo nespočitatelné množství.
Otěr prachových částic plnidla fólie, které se uvolňují rozpadem povrchových vrstev fólie v kombinaci s migrací změkčovadel je velmi charakteristický. Člověk si ze střechy odnáší vždy památku na svých botách.

Obr. č. 5 – pro detaily byla použita jiná fólie a na detailech žádné praskliny nebyly

Obr. č. 6 – prasklina v sousedství fólie pro konstrukční detaily, která poškozená nebyla

Na obr. č. 5 a 6 je srovnání dvou druhů fólie, jedné, která je určena pro plochu a druhé, která je určena pro detaily. Přestože detailová fólie je uprostřed masivního výskytu perforací perforovaná a ani jinak poškozená není. Tj. kvalitně vyrobená fólie stejného výrobce vydržela namáhání, kterému byla vystavena. Ta, která byly použita pro plochu, nepřežila. Také otěr prachových částic z detailové fólie je výrazně menší.

Obr. č. 7 – detailní fotografie zdestruované s prasklinami

Detailní pohled na porušenou fólii, kde je patrné, že je porušena v celém průřezu, tedy ztratila svoji základní funkci – vodotěsnost.

Obr. č. 8 – detailní fotografie zdestruované s prasklinami

Obr. č. 9a–h – přehlídka různě tvarovaných prasklin

Předcházející fotografie dokumentují bezprecedentní degradaci fólie mPVC, která nepřežila krupobití, kterému byla vystavena.
Kromě této zásadní informace je nutné konstatovat i další skutečnosti, které jsou důležité při hodnocení dané situace:
– Předmětná fólie v celé ploše intenzivně sprašuje, tj. dochází k její degradaci, a to jak rozpadem povrchových vrstev, tak migrací změkčovadel;
– Na předmětné střeše nebyly poškozeny žádné klempířské prvky, které jsou naprosto netknuté /V případě, že je kroupami poškozena klempířina je jasné, že hydroizolace neměla šanci přežít./;
– Fólie, která je použita na detaily, i uprostřed zničené fólie, je bez jakékoliv vady a poškození;
– Určité části této střechy, které byly kryty před přímým dopadem krup, jsou poničeny výrazně méně, resp. se na nich vyskytují praskliny ojediněle;
– Střechy, kryté fólií v okolí jsou bez jakéhokoliv porušení.

Z tohoto rozboru jasně vyplývá, že předmětná, poškozená fólie buď byla vyrobena jako vadná nebo má nedostatečné technické vlastnosti, které by spolehlivě eliminovaly toto namáhání, které v našich klimatických podmínkách není opravdu neobvyklé.

Tomuto typu fólie je nutné se vyhnout velkým obloukem. Škoda jen, že kazí jméno ostatním fóliím, které takovéto namáhání přežijí bez jakýchkoliv problémů.