I šikmá střecha může být zelená..

/autor: /

..ale nejsem si jist, zda je to dobře..

Teď je jen otázkou, zda je to praktické. Hezké to je, ale jakékoliv ozelenění fasád nebo střech musí být řízené a ne divoké. V případě, že se po fasádě nebo střeše pne něco takto divoce, tak konce jsou dost nepozitivní.

Ani fasáda, ani šikmá střecha, není odolná proti prorůstání kořínků, takže lze očekávat, že tato zeleň poničí fasádu a současně pronikne skrz skládanou krytinu, kterou rozhází. Současně zaplní žlaby tak, jak je patrné na detailním obrázku (viz obr. č. 3)

 Obr. č. 1 – celkový pohled na „zelený“ dům


Obr. č. 2 – ozeleněná zelená střecha

Odstranění takto divokého ozelenění je velmi pracné a prakticky nemožné, po pnoucích se rostlinách zůstává kořenový systém, který lze odstranit jen mechanicky, např. tlakovou vodou, ale to se neobejde bez poškození omítky. Takže je nutné očekávat po odstranění takovéto zeleně rekonstrukci omítky.
Velmi důležitým faktorem je, že takovéto fasády jsou významným místem pro život různých živočichů nebo ji mohou používat jako výbornou cestu. Takže kromě zatížení kořenovým systémem popínavých rostlin, je nutné očekávat i všechny možné živočichy.
Zelené fasády atd. je nutné používat velmi ostražitě a vždy s vědomím jaké jsou negativní důsledky.


Obr. č. 3 – detail s patrným zarostlým žlabem