Kabelové (hromosvodové) prostupy a lidová tvořivost při jejich opracování

/autor: /,
I když se vyrábějí tvarovky, které eliminují rizika při provádění, řada firem dosud „bastlí“ opracování prostupů na koleni. Výsledky jsou samozřejmě problematické, což je vidět i na dalších obrázcích. Co prostup, to originál, jak to zrovna vyšlo. Samozřejmě při použití profesionálně vyrobených tvarovek odpadá složité svařování hydroizolace do trubičky a napojování na hydroizolaci, kromě toho, že je to náročné na čas a šikovnost izolatéra, je to velmi riskantní. Protože tyto svary nemohou dosahovat kvality strojní výroby. Takže, když se hledá nějaká netěsnost, nějaké problematické svařování, je nutné jít na tyto rukama dělané detaily, které vždy vykazují nějaké vady. Když už v oblasti vodotěsnosti, tak alespoň vypadají ošklivě. Samozřejmě, zde hodnotíme okamžitý stav, ale je nutné počítat i s otázkou životnosti, která je u takto provedených detailů vždy s velkým otazníkem. Když se nepodaří, tak teče, buď hned nebo později.
hromosvodovy-prostup-1.jpg
Obr. č. 1 – Příklad prostupu 
hromosvodovy-prostup-2.jpg
Obr. č. 2 –Detail prostupu
hromosvodovy-prostup-12.jpg
Obr. č. 3 – Příklad prostupu
hromosvodovy-prostup-13.jpg
Obr. č. 4 – Detail prostupu
obrazek5.jpg
Obr. č. 5 – Příklad prostupu hromosvodu
obrazek6.jpg
Obr. č. 6 – Příklad kabelového
obrazek7.jpg
Obr. č. 7 – Příklad prostupu hromosvodu
obrazek8.jpg
Obr. č. 8 – Příklad prostupu hromosvodu 
obrazek9.jpg
Obr. č. 9 – Příklad prostupu hromosvodu
obrazek10.jpg
Obr. č. 10 – Tvarovka prefabrikát, která slouží pro provedení kabelových prostupů
obrazek11.jpg
Obr. č. 11 – Konstrukční výkres tvarovky 
Na obr. č. 11 je tvarovka, plášťová trouba, která se navařuje na hotový hydroizolační povlak a neřeší se opracování detailu pouze ve fólii. Řezání fólií do tvaru této tvarovky je složité a na stavbě nepřesné. Ne, že by to nebylo technicky možné, ale vždy je to rizikové vzhledem k prefabrikovaně vyrobeným tvarovkám, kde je příruba navařena na prostupující trubku v dílenských podmínkách. Je odzkoušena a tedy vodotěsná, což se o svarech, které jsou provedeny v této expozici, vždy říci nedá. Pro fóliové střechy je velmi charakteristické, zda jsou provedeny s odpovídajícími, profesionálně připravenými tvarovkami, nebo je izolatéři stříhají na místě, lépe podle šablony, hůře podle „voka Kašparovy krávy“. Podle toho je také možno hodnotit kvalitu odvedené práce a v případě různě nesmyslně nastříhaných tvarovek je nutné zbystřit a kvalita práce i pro svařování v ploše, ale zejména pak v detailech, také nebude optimální.
obrazek12.jpg
Obr. č. 12 – Konstrukční výkres detailu prostupu kabelů nebo prostupu hromosvodu ve svislé konstrukci 
obr.13-jpg.jpg
Obr. č. 13 – Obrázek reálného prostupu hromosvodu skrz izolaci 
 Podklady:

Archiv A.W.A.L., s.r.o. 

Archiv Ing. Marka Novotného, Ph.D. 
http://www.topwet.cz/produkty