Kondenzace kontra zatékání, část X.

/autor: /, ,

14. Kolaps vodotěsných izolací spodní stavby

V případě mnohočetného zatékání, jako v tomto případě, se jedná o kolaps izolačního systému, který je nutný řešit plošně a ne lokálně. To nikam nevede. V 10. části článku si ukážeme na fotografiích kolaps vodotěsných izolací spodní stavby.

Obr. č. 65 – Občas je potřeba se vodou ve spodní stavbě brodit.

Obr. č. 66 – Někdy ani holínky nestačí…

Obr. č. 67 – kolaps vodotěsných izolací spodní stavby

Obr. č. 68– kolaps vodotěsných izolací spodní stavby

Obr. č. 69 – Pravidelné rozrastrování míst, kde zatéká – což je v místech trhlin a dalších spár obvodové konstrukce

Na prvních dvou obrázcích jsou základní charakteristiky kolapsu vodotěsných izolací spodní stavby. Tj. dominantní místa, podle kterých lze identifikovat, zda se jedná o lokální nebo celoplošných problém.
V případě, že se k tomu přidá i zatékání základovou deskou, viz Obr. č. 67  je vše jasné a jedinou reálnou opravou takovéhoto stavu je plošná rubová injektáž.

Obr. č. 70 – výtahová šachta s neustále stojící hladinou podzemní vody

Výtahová šachta je obvykle první místo, kde začíná problém s vodotěsností. Většinou bývá na nejnižším místě, a proto se voda k ní stahuje jako první. Tedy v případě, že je ve výtahové šachtě voda, jedná se o celkový problém vodotěsných izolací objektu. V případě, že ve výtahové šachtě voda není, jedná se pak o lokální poruchy, které jsou řešitelné partikulárními opatřeními.

Obr. č. 71 – zatékání základovou deskou

Obr. č. 72 – Zatékání základovou deskou v oblasti, kde se dobetonovávala deska.

Obr. č. 73

Obr. č. 74 – Lokální injektáž, oprava nefunkčního izolačního systému spodní stavby, kdy se pronikající voda posunula jen o kousek dál a poruchy se projevily v těsném sousedství sanované části. Říká se tomu honění vody z kouta do kouta.

   

Obr. č. 75 – detail a celkový pohled na zatékání v prvním podzemním podlaží

Obr. č. 76 – zatékání základovou deskou

Obr. č. 77 – zatékání kolem prostupu

Obr. č. 78 – zatékání ve spáře mezi svislou a vodorovnou konstrukcí

Obr. č. 79 – Dtto jako na Obr. č. 38 s tím, že jsou zde vidět i louže od zateklé spodní vody.

Obr. č. 80 – vytékání vody z hadiček u kontrolního systému