Konference Izolace 2015 v číslech a obrazech

/autor: /
Vážení příznivci Konference Izolace. Rádi bychom Vám přinesli základní data o právě skončeném ročníku Izolace 2015, který se konal souběžně s prvním dnem veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha v areálu PVA EXPO v Letňanech.

Základní statistická data:
Ročník konference: 16.
Kapacita sálu:  180 sedadel
Počet registrovaných posluchačů: 176 osob
Počet plánovaných přednášek: 20
Skutečný počet přednášek:
21
Počet příspěvků jen ve sborníku:
2
Celková doba trvání konference:
451 minut
Celkovou zprávu o konferenci Vám přineseme v příštím týdnu. Přesto jsme
pro Vás kromě již zmiňovaných základních statistických údajů připravili
fotoreportáž z celého průběhu konference.
o00.jpg
Je 8:30 a do zahájení konference zbývá ještě hodina. Vše se zdá připraveno, …
o01.jpg
… ale pro jistotu ještě zkontrolovat vše pro hladkou registraci.
o02.jpg
Je 9:00 a hned po začátku registrace je zřejmé, že o konferenci bude veliký zájem, …
o03.jpg
… ale zkušený tým všechny velice rychle odbavil, …
o04.jpg
… takže se připravený sál brzy zaplnil.
o05.jpg
Je 9:30 a odborný garant Ing. Novotný zahání kapitánským zvonkem poslední opozdilce, …
o06.jpg
… aby mohl konferenci Izolace 2015 prohlásit oficiálně za zahájenou.
o07.jpg
Úvodní přednášku konference měl na starosti prof. Oláh z STU Bratislava …
o08.jpg
… a pokud se někdo opozdil, pak jen těžko hledal místo na sezení.
o09.jpg
První blok přednášek pak pokračoval technikými řešeními Ing. Novotného …
o10.jpg
… a dominantními detaily prezentovanými Ing. Parysem.
o10a.jpg
Po prvním bloku přednášek byla přestávka na občerstvení a na slavnostní zahájení veletrhu Střechy Praha.
o10b.jpg
Druhý blok přednášek zahájil doc. Makovička vibracemi, …
o11.jpg
… Ing. Bukovský pokračoval vlhkostí dřeva, …
o12.jpg
… a „unikátní“ zavlažovací systém Ing. Pelecha zaujal i prof. Oláha a Ing. Bozděcha.
o13.jpg
Poslední přednáškou druhého bloku představil Ing. Káně předpisy ČHIS.
o14.jpg
Memoriál Antonína Fajkoše zahájil prof. Oláh …
o15.jpg
… a dále moderoval pan Krupka.
o16.jpg
Jednotliví výherci Memoriálu Antonína Fajkoše, …
o17.jpg
… kteří byli po zásluze oceněni.
o18.jpg
Třetí blok zahájil arch. Hlavín svým rizikovým soklem, …
o19.jpg
… aby přednáškou o asfaltových pásech Dehtochemy pokračoval Ing. Plachý, …
o20.jpg
… který se kolegiálně podělil o čas s Ing. Plecháčem pro prezentaci SVAP.
o21.jpg
Na věčné a nevyčerpatelné téma injektáží MC Bauchemie Ing. Plicky …
o22.jpg
… navázal pan Zátopek vlastnostmi izolační fólie Fatra s fantasticky dlouhou životností.
o23.jpg
Během polední přestávky byla k nahlédnutí bohatá tombola, kterou symbolicky hlídali garanti CSI a ČSSI …
o24.jpg
… nebo poslední model pro impedanční defektoskopii.
o25.jpg
Čtvrtý blok přednášek zahájil Ing. Remeš zatížením, …
o26.jpg
… a Ing. Jůn pokračoval představením asfaltových hmot Axter v pásech.
o27.jpg
Ing. Synek se věnoval spárám …
o28.jpg
… na které navázal Ing. Matějů izolačním systémem a rozdáním vzorků, které ale vrátit nechtěl.
o29.jpg
Zakončení čtvrtého bloku zajistil drenážemi pan Edr z ACO.
o30.jpg
No a konečně začala tombola, která udělala radost nejednomu šťastnému vylosovanému.
o31.jpg
Poslední pátý blok zahájil prostupy TopWet pan Fryš, …
o32.jpg
… bentonity pokračoval Ing. Šmogrovič …
o33.jpg
… a rozsáhlou rekonstrukcí ukončil technickou část konference Ing. Fábry.
o34.jpg
Poslední přednášku právníka Mgr. Hanuše doplňoval ke konci Ing Novotný, …
o35.jpg
… aby v 17:01 pak mohl konferenci oficiálně ukončit s přáním naviděnou na konferenci Izolace 2016.
o36.jpg
Co dodat závěrem? Ti, co byli na začátku, byli také téměř všichni i na jeho konci.
o37.jpg
Za celý zdárný průběh je potřeba poděkovat celému realizačnímu týmu a nejenom těm na fotografii.
o38.jpg
Jmenovitě těm, díky kterým tato fotoreportáž mohla vzniknout. Náruživému fotografovi panu Bínovi …
o39.jpg
… a oficiální fotografce konference Izolace 2015 Ing. Ďuriškové.