Konference Izolace 2016 již za měsíc

/autor: /,
Konference Izolace 2016 se pomalu ale jistě blíží, a tak bych Vás rád informoval o všech novinkách a skutečnostech, které se konference týkají.

Společnost A.W.A.L. Vás jako pořadatel zve na konferenci Izolace 2016, tentokrát pod názvem „Obvodové pláště a stavební fyzika“. Jde o velice aktuální téma jak z pohledu dotačních programů jakým je např. Zelená úsporám, tak z hlediska kvality prací či vhodnosti volby jednotlivých výrobků pro zateplování.

Sami již teď můžete alespoň částečně posoudit kvalitu programu, který si lze prohlédnout na stránce o konferenci u hlavního mediálního partnera, kterým je odborný internetový portál izolace.cz. Konference Izolace 2016 je zařazena do celoživotního vzdělávání v rámci ČKAIT i do celoživotního vzdělávání v rámci ČKA.

Kromě odborného obsahu poskytuje naše konference prostor i dalším důležitým tématům. Jedním z nich je výchova nastávající generace budoucích stavařů. Proto si pokládáme za čest, že se v rámci konference opět uskuteční předání cen memoriálu Antonína Fajkoše, který oceňuje zajímavé a kvalitní studentské práce z oboru stavební fyziky. Jsme rádi, že se také bude, stejně jako v minulých ročnících, pomáhat dobré věci. V rámci konference bude pořádána tradiční tombola, jejíž výtěžek bude věnován občanskému sdružení Dílna Eliáš. Dílna Eliáš provozuje chráněnou dílnu a denní stacionář, kde umožňuje mentálně či fyzicky handicapovaným lidem začlenit se do společnosti a zařadit se do pracovního procesu s ohledem na jejich nelehkou situaci.

Protože konference je pořádána v úzké spolupráci s veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha, je pro účastníky konference zajištěn vstup na tyto akce po celou dobu jejich konání tedy od 21.1. do 23. 1. 2016.

Všem zájemcům o konferenci Izolace 2016 připomínáme, že včasná registrace do konce letošního roku poskytuje snížené vstupné.

Společně s hlavním partnerem konference společností Knauf Insulation a partnery konference ROCKWOOL, SFS Intec a Shoeck-Wittek a s mediálními partnery, kterými jsou Materiály pro stavbu a Střechy-Fasády-Izolace vás jménem pořádající společnosti A.W.A.L. ještě jednou srdečně zvu. Pořadatelé se těší na vzájemně obohacující setkání s vámi ve čtvrtek 21. ledna v areálu PVA EXPO v Praze od 9 hodin kdy začíná registrace pro přihlášené.

reklama.png