Konference Zděné objekty – snižování energetické náročnosti

/autor: /

Letošní druhý ročník celostátní odborné konference ZDĚNÉ OBJEKTY, konané 28.-29. 3. 2007 v Praze je opět zaměřen na snižování energetické náročnosti zděných budov včetně budov se smíšeným zdivem nebo skeletovou konstrukcí a zděnou výplní. Program vychází ze zájmu investorů zděných objektů o energeticky úsporná opatření budov zvláště určených k bydlení (bytové domy, rodinné domy).

Aktuálním tématem v programu konference je rovněž využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a ohřev vody v bytových domech a problematika půdních vestaveb zděných bytových domů. Jedním z mediálních partnerů konference je odborný server www.izolace.cz který se uvedeným problematikám také věnuje.

 

Přípravný výbor konference sestavil tento program:

 

středa 28. 3.2007      

                                        

9:15       zahájení konference                         

Ing. Václav Knor (Ministerstvo průmyslu a obchodu)              

Úvodní slovo

Ing. Petr Kučera CSc., (CSI,a.s., odborný garant konference)   

Zděné konstrukce – minulost, přítomnost a budoucnost z hlediska energetických požadavků.

Ing. Roman Šulista (Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.)      

Technické detaily u broušených cihel POROTHERM CB.

Ing. Václav Vetengl (Xella CZ, s. r. o.)                                          

Ytong Lambda – novinka v sortimentu Xella CZ.

Ing. Miroslav Mařík (Heluz Cihlářský průmysl, v. o. s.)             

Nejteplejší“cihelné bloky Heluz STI a přesné cihelné bloky Heluz SB, technologie a detaily zdění.

 

11:15       11:45       Přestávka, káva   

 

Ing. Jaroslav Šafránek,CSc. (CSI a. s., tepelná technika)            

Nové poznatky při energetickém hodnocení zděných budov.

Ing. Ivo Petrášek (Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.)          

Využití keramických stropů ve výstavbě v návaznosti na minimalizaci tepelných mostů v konstrukci.

Ing. Josef Slováček (Asociace pro využití tepelných čerpadel ČR)         

Snižování energetické náročnosti budov s využitím tepelných čerpadel.

Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav Praha)       

Hygienické požadavky na tepelně vlhkostní stav prostředí.

 

13:05       14:05       Oběd     

 

Ing. Miroslav Mařík (Heluz Cihlářský průmysl, v. o. s.)             

Nosný roletový překlad Heluz a varianta vylepšení tepelně-izolačních vlastností první vrstvy zdiva.

Ing. Pavel Rydlo (Sdružení EPS ČR)                                                             

Tepelná izolace soklu – základní podmínka pro jednovrstvé i sendvičové konstrukce.

Ing. Pavel Šťastný, CSc. (REMMERS CZ, s.r.o.)                         

Chyby při provádění detailů soklů staveb v souvislosti s dodatečným zateplováním starších budov.

Ing. Jindřich Schwarz, CSc. (CSI a.s., akustika)                            

Akustické vlastnosti zděných konstrukcí – požadavky na neprůzvučnost a cesty k jejich plnění.

Ing. Antonín Horský (Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.)

Akustika cihelných objektů pro bydlení.

Ing. Pavel Vaniš, CSc. (CSI, a. s., požárně-technická laboratoř)

Požární bezpečnost půdních vestaveb.

 

16:05       16:25       Přestávka, káva   

 

Ing. Robert Hošek (Rigips. s. r. o.)                                                 

Sádrokartonové systémy v podkroví

MgA. Michal Doskočil (Aspekt atelier)                                       

Zděné systémy z betonových tvarovek KB-Blok systém.

Diskuse

 

17:25                                                                      Ukončení prvního jednacího dne    

 

 

Čtvrtek 29.3.2007                                            

 

9:00

Ing. Petr Serafín (Ministerstvo průmyslu a obchodu)                

Aplikace nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve stavebnictví.

Ing. Jiří Míka (Státní fond životního prostředí,odbor ochrany ovzduší a OZE)     

Dotace, podpora využití obnovitelných zdrojů energie v bytových domech, aktuální informace.

Ing. Jan Stoss CSc.( Sdružení-Minerální izolační materiály (S-MIM))     

Nový energetický akční plán EU a iniciativy Sdružení-Minerální izolační materiály.

Ing. Pavel Štastný CSc. (REMMERS CZ, s.r.o.)                                           

Systémy šetrného omezení zavlhčování zdiva a jejich vhodnost pro památkově chráněné historické stavby.

Doc. Ing. Jaroslav Solař Ph.D, Ing. Veronika Jordanová (VŠB -TU FAST Ostrava)             

Vybrané tepelně technické problémy u historických budov.

 

10:50       11:20       Přestávka, káva   

 

Michal Dobiáš (Asociace výrobců lisovaného betonu o. s.)                    

Ekonomika, mechanické a tepelné vlastnosti stavebních konstrukcí z betonových tvárnic šíře 20/15 cm a nových stropních systémů.

Ing. Libor Matějka CSc. Ph.D., Martin Strašil (VUT v Brně, FAST, ústav pozemního stavitelství)   

Pasivní bytový dům s aplikací vápenopískových cihel a druhotných surovin.

Diskuse

Ukončení celostátní odborné konference     

 

12:40                      Oběd     

 

Detailní informace, přihlášky jsou k dispozici na internetových stránkách pořadatele www.stavokonzult.cz či na telefonním čísle 777 769 707.

 

René Růžička
Stavokonzult