Materiálová odolnost proti UV záření

/autor: /

Rozdíl mezi kvalitně a nekvalitně vyrobeným šindelem může být i v odolnosti materiálu vůči účinkům UV záření. Živičný šindel musí být vyroben a upraven z takové živičné směsi, aby tato měla schopnost odolávat účinkům UV záření po celou dobu předpokládané a očekávané životnosti krytiny.
Průvodním znakem degradace živice vlivem slunečního záření u střešních krytin je vytváření podélných nebo příčných trhlin na povrchu materiálu.
text: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia s.r.o.