Nizwa – nejstarší město v Ománu se stejnojmennou pevností

/autor: /,

Nizwa je jedno z bývalých hlavních měst Ománu a vzniklo na křižovatce obchodních cest, stejným způsobem vznikla i ostatní města, a to nejen v Ománu, vždy byla poblíž cesta nebo pitná voda či něco jiného významného.

V tomto městě je též významná pevnost, která chránila město v neklidných dobách historie, kterých v této oblasti světa bylo hodně a hodně. Tato pevnost byla postavena kolem roku 1650, na základech starší pevnosti, pravděpodobně z 12. století. I když v Evropě byly v té době budovány pevnosti úplně jiného typu (hvězdicové) tento systém (portugalský, 15. století, zde fungoval prakticky až do 19. století).
Konstrukční řešení je z místních surovin, tedy kombinace kamene a hlíny a velmi málo dřeva. Klimatické podmínky, které zde jsou velmi příznivé pro stavebnictví, se v této oblasti světa dají dost ignorovat. Stavby tohoto typu v Evropě by nepřežily jednu zimu. Nicméně občas i zde prší a je potřeba zajistit, aby voda rychle odtekla, resp. aby množství, které se vsákne do konstrukcí, bylo takové, aby se mohlo bez poškození těchto konstrukcí vypařit. Samozřejmě, že tyto konstrukce je neustále nutné opravovat. Bez oprav by se rozpustily, tak jako je to vidět u staveb, které zde jsou bez zadržování.

Obr. č. 1 – pohled na dělostřelecký bastion

Obr. č. 2 – Nizwa – pohled na pochozí střechy

Obr. č. 3 – pohled na první nádvoří

Obr. č. 4 – Všechny střechy jsou pochozí, i když to pro některé oblečení není úplně jednoduché..

Obr. č. 5 – pohled na pochozí střechy

Obr. č. 6 – pochozí střechy

Obr. č. 7 – pochozí střechy

Obr. č. 8 – vnitřní nádvoří, které je současně terasou

Obr. č. 9 – vnitřní nádvoří, které je současně terasou a je zde umístěna i studna