Nové normy 07/2019

/autor: /

Dne 8. července 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2019.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 13497 (72 7106)
kat.č. 508003
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího
tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu; Vydání: Červenec 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13497 (72 7106) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu; Vyhlášena: Březen 2019

ČSN EN 15643-5 (73 0901)
kat.č. 507314
Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb –
Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby;
Vydání: Červenec 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15643-5 (73 0901) Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby; Vyhlášena: Září 2018

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 772-22 (72 2635)
kat.č. 507163
Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených
zdicích prvků+); EN 772-22:2018; Platí od 2019-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TS 772-22 (72 2635) Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených
zdicích prvků; Vydání: Prosinec 2006

ČSN EN 1366-13 (73 0857)
kat.č. 507741
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 13: Komíny; EN 1366-13:2019; Platí od 2019-08-01

ČSN EN 12216 (74 6024)
kat.č. 507177
Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice; EN 12216:2018; Platí od 2019-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje Věstník č. 7/2019 ČSN EN 12216 (74 6024) Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice;
Vydání: Srpen 2003

ČSN EN 17146 (74 6091)
kat.č. 507176
Stanovení pevnosti držáků výplní – Zkušební metoda a požadavky;
EN 17146:2018; Platí od 2019-08-01

Více na stránkách ÚNMZ