Nové normy 05/13

/autor: /

Dne 7. května bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/13) se
seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich,
které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás
vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených
dokumentů je od 1. června 2013.


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 60695-11-3 (34 5615)
kat.č. 92580
Zkoušení
požárního nebezpečí – Část 11-3: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o
výkonu 500 W – Zařízení a metody ověřovacích zkoušek; (idt IEC
60695-11-3:2012)
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 62585 (36 8882)
kat.č. 92979
Elektroakustika – Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli; (idt IEC 62585:2012)
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201)
kat.č. 92926
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13162 (72 7201) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
minerální vlny (MW) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202)
kat.č. 92928
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13163 (72 7202) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13164 ed. 2 (72 7203)
kat.č. 92930
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13164 (72 7203) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204)
kat.č. 92932
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13165 (72 7204) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé
polyuretanové pěny (PUR) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166 ed. 2 (72 7205)
kat.č. 92934
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13166 (72 7205) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
fenolické pěny (PF) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206)
kat.č. 92936
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13167 (72 7206) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
pěnového skla (CG) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207)
kat.č. 92938
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13168 (72 7207) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
dřevité vlny (WW) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208)
kat.č. 92940
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13169 (72 7208) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13170 ed. 2 (72 7209)
kat.č. 92942
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13170 (72 7209) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z
expandovaného korku (ICB) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210)
kat.č. 92944
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
S
účinností od 2013-09-01 se zrušuje ČSN EN 13171 (72 7210) Tepelně
izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné dřevovláknité
výrobky (WF) – Specifikace; Vydání: Srpen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16069 (72 7239)
kat.č. 92767
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (73 0035)
kat.č. 92815
National Annex – Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions on structures exposed to fire
Vydání: Květen 2013
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 1991-1-2 NA ed. A (73 0035) National Annex –
Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-2: General actions – Actions
on structures exposed to fire; Vydání: Listopad 2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13162 (72 7201)
kat.č. 92927
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13163 (72 7202)
kat.č. 92929
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13164 (72 7203)
kat.č. 92931
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13165 (72 7204)
kat.č. 92933
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) –  pecifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13166 (72 7205)
kat.č. 92935
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13167 (72 7206)
kat.č. 92937
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13168 (72 7207)
kat.č. 92939
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13169 (72 7208)
kat.č. 92941
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13170 (72 7209)
kat.č. 92943
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13171 (72 7210)
kat.č. 92945
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
Vydání: Srpen 2009
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 1901
kat.č. 92829
Navrhování střech – Základní ustanovení
Vydání: Únor 2011
Změna Z1
Vydání: Květen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


OPRAVY ČSN

ČSN EN 1991-1-2 (73 0035)
kat.č. 92814
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru
Vydání: Srpen 2004
Oprava 3; (idt EN 1991-1-2:2002/AC:2012 + EN 1991-1-2:2002/AC:2013)
Vydání: Květen 2013 (Oprava je vydána tiskem)

 

zdroj: Věstník ÚNMZ