Přípravy veletrhu Střechy Praha 2014 v plném proudu

/autor: /

16. veletrh Střechy Praha, jubilejní 10. výstava Solar Praha a 2.
veletrh Řemeslo Praha budou v lednu 2014 zahajovat novou stavební
sezónu.

Uplynulý 15. ročník největšího veletrhu pro stavbu a renovace střech
ve střední Evropě Střechy Praha potvrdil stálý zájem o tento obor.
Účastnili se jej jako vždy největší výrobci i dodavatelé z oboru střech a
další dlouhodobě vystavující společnosti. Úspěchem byla účast řady
firem, které se zde prezentovaly poprvé. Představena byla široká škála
nových produktů, z nichž se mnohé utkaly i v prestižních soutěžích.

Ve dnech 23. – 25. ledna 2014 se tedy můžete těšit na trojlístek
veletrhů Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha, které proběhnou v
PVA EXPO PRAHA Letňany. Akce podruhé doplní veletrh For Pasiv, který se
věnuje nízkoenergetické výstavbě a provozu pasivních a nulových budov.

Program veletržního dění bude plný prestižních akcí. První den se
bude konat jubilejní 15. ročník Konference Izolace 2014, jejímž
pořadatelem je expertní a projektová kancelář A.W.A.L. Uplynulý ročník
konference, který se věnoval poruchám plochých střech, byl velice
úspěšný a velký přednáškový sál byl zcela zaplněn posluchači především z
řad odborné veřejnosti. Konference Izolace 2014 zahrne především
stavební fyziku a poruchy šikmých střech.

Problematice plochých střech, poruchám a především jejich prevenci se bude v lednu 2014 věnovat druhý veletržní den. 
Jedním
ze zvýrazněných témat  veletrhu Střechy Praha budou Obvodové pláště
budov. Střecha je často označována za pátou fasádu domu. Nebo jinak
řečeno, střechy a fasády dohromady tvoří obalový plášť budov a jejich
společným úkolem je chránit dům proti nepříznivým vlivům počasí a
prostředí, v němž stojí, a zajistit kvalitní prostředí pro život lidí
uvnitř domu. Společné jsou tedy i funkční požadavky pro obvodové pláště
jako mechanická odolnost, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana
proti hluku, bezpečnost při užívání, úspory energie a tepla či estetické
požadavky. Fasádám a střechám, nejdůležitějším součástem stavby, se
bude věnovat i připravovaný doprovodný program.

Specializovaný veletrh Solar Praha zaměřený na úspory energií a
alternativní zdroje energie oslaví v roce 2014 své 10. jubileum. Jednou z
aktivit k tomuto jubileu bude bezplatné poradenské centrum, kde
návštěvníci získají zdarma na jednom místě ucelené a aktuální informace z
oblasti úspor energií a využívání alternativních zdrojů energie, včetně
konzultací s odborníky pro úspěšné získání dotací.

Pokračuje letošní premiérový veletrh pro řemeslo, vybavení a
bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha. První ročník byl
úspěšný, s řadou praktických ukázek, kde si nářadí či jiné exponáty
mohli návštěvníci sami vyzkoušet. 
Tradičně bohatý doprovodný
program zahrne kromě přednášek, seminářů a diskusí pro odbornou i
laickou veřejnost i praktické prezentace nových produktů včetně řešení
technických detailů a ukázek technologických postupů. Na své si tak
přijdou jak široká veřejnost tak stavební odborná veřejnost – 
projektanti, architekti, realizátoři a zástupci stavebních firem,
zástupci měst a obcí, vlastníci domů či bytů. Vybrané semináře jsou
pravidelně akreditovány Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a zařazeny do programu
celoživotního vzdělávání.

Přihláškové materiály jsou k dispozici na webových stránkách veletrhů www.strechy-praha.cz.  Včasné zaslání vyplněných přihlášek k účasti do 30. 9. 2013 bude zvýhodněno nižší cenou za výstavní plochu.

Na shledanou na odborných veletrzích Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha 23. –25. 1. 2014 v Letňanech!

www.strechy-praha.cz