Nové normy 05/2020

/autor: /,

Dne 7. května 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2020.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 15316-4-1 (06 0401)
kat.č. 509870
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností
soustav – Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací
zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1; Vydání: Květen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-4-1 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1;
Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15316-4-2 (06 0401)
kat.č. 509871
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností
soustav – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla,
Modul M3-8-2, M8-8-2; Vydání: Květen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-4-2 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2; Vyhlášena: Listopad 2017