Smršťování asfaltových modifikovaných pasů

/autor: /,

Jedním z důsledků nekvalitních hydroizolačních materiálů mohou být i jejich objemové změny, které se projevují zejména u příčných spojů. Je nutné si uvědomit, že spoje hydroizolačních asfaltových materiálů při vysokých teplotách nemají moc velkou pevnost, kterou ještě ani nejde pořádně laboratorně změřit. Proto je velmi důležitá jejich rozměrová stabilita. V případě, že tato rozměrová stabilita není na odpovídající úrovni, pak se můžeme dočkat efektu, který je na následujících obrázcích, které dokumentují rozevírání příčných spojů u asfaltových hydroizolací. Takovéto spoje je nutné opravovat, a to minimálně přepáskováním, které tyto volné spoje vodotěsně zajistí.

Obr. č. 1 – smršťování asfaltových pasů


Obr. č. 2 – smršťování asfaltových pasů


Obr. č. 3 – smršťování asfaltových pasů

Obr. č. 4 – smršťování asfaltových pasů

Na výše uvedených obrázcích je smršťování pasů cca 30 mm, tj. u 10 m pasu to je 0,3 % tj. relativně málo, ale když se podíváme na šířku spoje, která se pohybuje mezi 100–120 mm, tak to je, již 30, resp. 25 %, což je již velmi významné procento, které může ovlivniti i funkci spoje. V důsledku vzájemného posunutí může dojít k otevření spoje, jeho důsledkem je pak zatékání do střešního pláště.