Nové normy 06/15

/autor: /
Dne 8. června bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (06/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. července 2015.

VYDANÉ ČSN


ČSN EN 15814+A2 (72 7681)

kat.č. 97581

Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky

Vydání:Červen 2015
S účinností od 2016-09-30 se zrušuje ČSN EN 15814+A1 (72 7681) Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky; Vydání: Červen 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1634-1 (73 0852)
kat.č. 97140
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Vydání: Červen 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů
a otevíravých oken; Vyhlášena: Červen 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13823+A1 (73 0881)
kat.č. 97532
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu*)
Vydání: Červen 2015
S účinností od 2016-08-31 se zrušuje ČSN EN 13823 (73 0881) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu; Vydání: Prosinec 2010

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1013+A1 (74 7707)
kat.č. 97580
ZPrůsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
Vydání: Červen 2015
S účinností od 2016-09-30 se zrušuje ČSN EN 1013 (74 7707) Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody; Vydání: Říjen 2013

Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 14195 (72 3612)
kat.č. 97520
Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Červen 2005
Změna Z1
Vydání: Červen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 15814+A1 (72 7681)
kat.č. 97616
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky
Vydání: Červen 2013
Změna Z1
Vydání: Červen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13823 (73 0881)

kat.č. 97617
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Vydání: Prosinec 2010
Změna Z1
Vydání: Červen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1013 (74 7707)
kat.č. 97618
Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy – Požadavky a zkušební metody
Vydání: Říjen 2013
Změna Z1
Vydání: Červen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN 72 2633-1
Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Půdovky
z 1980-04-18
Zrušena k 2015-07-01

Zdroj: Věstník ÚNMZ