Nové normy 06/2019

/autor: /

Dne 7. června 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (06/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. července 2019.

VYDANÉ ČSN
ČSN EN ISO 13788 (73 0544)
kat.č. 507728
Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků – Vnitřní
povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř
konstrukce – Výpočtové metody; (idt ISO 13788:2012); Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13788 (73 0544) Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody; Vyhlášena: Srpen 2013

ČSN EN ISO 13789 (73 0565)
kat.č. 507363
Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním –
Výpočtová metoda; (idt ISO 13789:2017); Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567)
kat.č. 507732
Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně; (idt ISO 10077-1:2017); Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567)
kat.č. 507731
Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy; (idt ISO 10077-2:2017); Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy; Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 12697-24 (73 6160)
kat.č. 507466
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 24: Odolnost vůči únavě; Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-24 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 24: Odolnost vůči únavě; Vyhlášena: Leden 2019

ČSN EN 14351-2 (74 6075)
kat.č. 507505
Okna a dveře – Norma výrobku, funkční charakteristiky – Část 2: Vnitřní dveře; Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14351-2 (74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 2: Vnitřní dveře; Vyhlášena: Květen 2019

ČSN EN 752 (75 6110)
kat.č. 507489
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Management stokového systému; Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov – Vedení kanalizace; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 16763 (76 3304)
kat.č. 505417
Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy; Vydání: Červen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16763 (76 3304) Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy; Vyhlášena: Duben 2017

Evopské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 13967+A1 (72 7612)
kat.č. 502924
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové fólie do izolace proti vlhkosti
a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky; EN 13967:2012+A1:2017; Platí od 2019-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13967 ed. 2 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky; Vydání: Září 2012