Pojízdný střešní plášť, parkoviště na střeše Objektu ABC – Aviatická Rekonstrukce s akcentem na odvodnění a provozní vrstvy, část V.

/autor: /,

Obr. č. 48 – klempířské prvky u dveří, podélný ochranný klempířský prvek je ukončen čelem, které kopíruje jeho tvar

Obr. č. 49 – vnější žlaby – stav před rekonstrukcí

Obr. č. 50 – detail koroze na vnějších žlabech po expozici splaveninami v kombinaci s výluhy

Je nutné si uvědomit, že tyto žlaby byly namáhány nejen agresivními výluhy z betonu, ale i vodou, která byla kontaminovaná rozmrazovacími prostředky. Všechno to dohromady je mimořádně agresivní.

Obr. č. 51 – projektový detail okapnice

Obr. č. 52 – provádění okapnice

Obr. č. 53 – detail již osazené okapnice

Dilatace objektová

Obr. č. 54 – stav původních dilatačních uzávěrů byl bezvadný

Původní technické řešení, tj. dilatační pasy s vložením bitumenového kompenzačního provazce, se ukázalo jako bezproblémové. Na dilatacích nebyly identifikovány žádné poruchy.

Obr. č. 55 – konstrukční řešení objektové dilatace

Obr. č. 56 – dilatační uzávěr provedený v hydroizolačním povlaku je současně vytažen na svislé konstrukce

Na obr. č. 56 je nejen dilatační uzávěr v hydroizolaci, ale též etapové napojení, které je provedené za dilatačním uzávěrem, který je proveden jako samostatný sektor, tj. je uzavřen z obou stran tak, aby tvořil samostatný izolační sektor. Kromě těchto dvou prvků je patrné i provedení izolace v pravých úhlech bez náběhů, které jinak velmi komplikují tvar podkladu, který je nutné oizolovat.

Obr. č. 57 – dilatace promítnutá do klempířských prvků

Obr. č. 58 – objektová dilatace prokreslená do dilatace pojezdové desky

Obr. č. 59 – betonáž dilatačního dílu pojezdové desky

Předmětný střešní plášť je typickým příkladem pojízdného střešního pláště, kde stabilně parkují auta a izolační systém je namáhán tímto provozem. Původní technické řešení bylo poplatné své době, tj. maximálně chráněná hydroizolace v kombinaci se skládanou pojížděnou vrstvou – zámkovou dlažbou. V rámci technického vývoje jsme se od tohoto řešení odchýlili a přešli ke skladbě s klasickým pořadím vrstev a s pojížděnou betonovou deskou. Tímto způsobem byly eliminovány některé nedostatky původního řešení – tj. zejména ochlazování konstrukcí vodou, která pronikala souvrstvím až na nosnou konstrukci, resp. rozvolňování zámkové dlažby.
Veškeré komponenty nového střešního pláště jsou voleny tak, aby byla eliminovaná koroze, která též byla významnou příčinou zatékání u původní technického řešení, kdy masivní klempířské a zámečnické konstrukce významně zkorodovaly.

Poděkování:
Děkuji investorovi, tj. firmě IMMOFINANZ Services Czech Republic, s.r.o., paní ing. Andree Kapetánové, generálnímu dodavateli, Skanska, a.s. a dodavateli izolačního systému firmě Pastell, spol. s r.o. za vynikající spolupráci.