Nové normy 06/2020

/autor: /,

Dne 8. června 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (06/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. července 2020.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224)
kat.č. 510286
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady;
(idt ISO 8504-1:2019); Vydání: Červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8504-1 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –
Metody přípravy povrchu – Část 1: Obecné zásady; Vydání: Leden 2002

ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224)
kat.č. 510287
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných
výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání; (idt ISO 8504-2:2019);
Vydání: Červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8504-2 (03 8224) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody přípravy povrchu – Část 2: Otryskávání; Vydání: Leden 2002

ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241)
kat.č. 510288
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými
nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy; (idt ISO 12944-5:2019);
Vydání: Červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými
systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy; Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (33 0419)
kat.č. 510156
Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla; (idt IEC 60071-1:2019);
Vydání: Červen 2020
S účinností od 2022-09-12 se zrušuje ČSN EN 60071-1 ed. 2 (33 0419) Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla; Vydání: Prosinec 2006

ČSN EN ISO 17872 (67 3101)
kat.č. 510241
Nátěrové hmoty – Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích
pro korozní zkoušky; (idt ISO 17872:2019); Vydání: Červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17872 (67 3101) Nátěrové hmoty – Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky; Vydání: Říjen 2007

ČSN EN 12758 (70 1017)
kat.č. 510204
Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků,
stanovení vlastností a pravidla rozšíření; Vydání: Červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel; Vyhlášena: Březen 2020

47. ČSN EN ISO 11611 (83 2740)
kat.č. 510240
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech;
(idt ISO 11611:2015); Vydání: Červen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech; Vyhlášena: Únor 2016

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60071-1 ed. 2 (33 0419)
kat.č. 510157
Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla; Vydání: Prosinec 2006
Změna Z1; Vydání: Červen 2020

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 389-7 (01 1630)
kat.č. 509683
Akustika – Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů – Část 7:
Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole;
EN ISO 389-7:2019; ISO 389-7:2019; Platí od 2020-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 389-7 (01 1630) Akustika – Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů – Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole; Vydání: Květen 2006

ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310)
kat.č. 509730
Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové
teploty+); EN ISO 6892-1:2019; ISO 6892-1:2019; Platí od 2020-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty; Vydání: Leden 2017

ČSN EN 13358 (65 7083)
kat.č. 509560
Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení destilačních charakteristik minerálně
ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; EN 13358:2019; Platí od 2020-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13358 (65 7083) Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv; Vydání: Leden 2011

ČSN EN 927-10 (67 2010)
kat.č. 509736
Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším
prostředí – Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení; EN 927-10:2019;
Platí od 2020-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TS 16499 (67 2014) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení; Vyhlášena: Březen 2016

ČSN EN ISO 6504-3 (67 3014)
kat.č. 509737
Nátěrové hmoty – Stanovení kryvosti – Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro
zdivo, beton a vnitřní použití; EN ISO 6504-3:2019; ISO 6504-3:2019;
Platí od 2020-07-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6504-3 (67 3014) Nátěrové hmoty – Stanovení krycí schopnosti – Část 3: Stanovení kontrastního poměru světlých nátěrů při dané měrné spotřebě; Vyhlášena: Říjen 2007

ČSN EN 16809-1 (72 7251)
kat.č. 509562
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných
perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu – Část 1:
Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací; EN 16809-1:2019;
Platí od 2020-07-01

ČSN EN 13819-3 (83 2101)
kat.č. 509744
Chrániče sluchu – Zkoušení – Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda;
EN 13819-3:2019; Platí od 2020-07-01