Nové normy 07/15

/autor: /
Dne 8. července bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2015.

VYDANÉ ČSN


ČSN ISO 362-1 (01 1686)

kat.č. 97998

Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly – Technická metoda – Část 1: Kategorie M a N*)

Vydání:Červenec 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 362-1 (01 1686) Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly – Technická metoda – Část 1: Kategorie M a N; Vydání: Květen 2010
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN 73 0802
kat.č. 97969
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
Vydání: Květen 2009
Změna Z2
Vydání: Červenec 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN


ČSN EN 15882-2 (73 0856)

kat.č. 97611

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky+); EN 15882-2:2015

Platí od 2015-08-01
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13381-3 (73 0858)
kat.č. 97605

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky+); EN 13381-3:2015

Platí od 2015-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P ENV 13381-3 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 3: Použitá ochrana betonových prvků; Vyhlášena: Březen 2003

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P CEN/TS 14416 (80 6187)

kat.č. 97305

Geosyntetické izolace – Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů; CEN/TS 14416:2014

Platí od 2015-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN CEN/TS 14416 (80 6187) Geosyntetické izolace – Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči kořenům; Vyhlášena: Květen 2006

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN P CEN/TS 14417 (80 6188)
kat.č. 97306

Geosyntetické izolace – Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací; CEN/TS 14417:2014

Platí od 2015-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TS 14417 (80 6188) Geosyntetické izolace – Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací; Vydání: Říjen 2006

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN P CEN/TS 14418 (80 6189)
kat.č. 97304

Geosyntetické izolace – Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací; CEN/TS 14418:2014

Platí od 2015-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN P CEN/TS 14418 (80 6189) Geosyntetické izolace – Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací; Vydání: Říjen 2006

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ