Nové normy 08/16

/autor: /
Dne 8. srpna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2016. 


VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1253-1 (13 6366) 

kat.č. 500470
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm
Vydání: Srpen 2016
Jejím vydáním se zrušuje část ČSN EN 1253-1 (13 6366); Vyhlášena: Září 2015 část ČSN EN 1253-2 (13 6366); Vyhlášena: Září 2015

ČSN EN 1253-2 (13 6366)

kat.č. 500474
Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
Vydání: Srpen 2016
Jejím vydáním spolu s vydáním ČSN EN 1253-1 (13 6366) ze srpna 2016 se zrušuje ČSN EN 1253-1 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm; Vyhlášena: Září 2015 
ČSN EN 1253-2 (13 6366) Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky; Vyhlášena: Září 2015

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN 64 6223

Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti kapalinám. Normy jakosti
Z 1990-10-04
Zrušena k 2016-09-01
   

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 6926 (01 1616)

kat.č. 99993
Akustika – Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu+); EN ISO 6926:2016; ISO 6926:2016
Platí od 2016-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 6926 (01 1616) Akustika – Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu; Vydání: Prosinec 2000
ČSN EN ISO 16283-3 (73 0511)
kat.č. 500016
Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ – Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů+); EN ISO 16283-3:2016; ISO 16283-3:2016
Platí od 2016-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 140-5 (73 0511) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 5: Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách; Vydání: Srpen 2000